Zdvojená deprese

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com

V případě zájmu o účast ve studiích navštivte tuto stránku.

 

Prime-MD PHQ-2

Pokud odpovíte alespoň na jednu níže uvedenou otázku "ANO" je doporučeno detailně vyšetřit možnost depresí:

1/Během posledního měsíce jste se často cítili depresivní, na dně nebo zoufalí?
2/Během posledního měsíce jste často pociťovali snížený zájem nebo radost z věcí, které běžně děláte?

Prameny: menthalhealth

        

Z Poradny a testů 

 • Vyplňte test na deprese Zung pro zjištění, zda vůbec máte depresivní potíže.
 • Pro zjištění typu deprese a hloubky deprese vyplňte test MADRS+ nebo test HAMD+
 • Trpíte trvalými a dlouhodobými depresemi, které vznikají i bez příčiny? Máte sníženou energii? Máte poruchy spánku?
  Máte sníženou sebedůvěru? Nic nezvládáte? Ztrácíte vaše zájmy? Ztrácíte zájem o sex? Jste pesimisté? Vyplňte
  test na dysthymii
 • Trpíte obdobími nestabilní nálady? Máte někdy přítomny deprese a její symptomy: sníženou energii, poruchy spánku, sníženou sebedůvěru a jindy naopak zvýšenou náladu - hypománii - (opak deprese) a její symptomy: zvýšení energie, výkonu, sníženou potřebu spánku, větší hovornost, ...? Vznikají tyto stavy i bez příčiny? Vyplňte test na cyklothymii 
 • Objednávka konzultace na deprese

 

  

Vhodné produkty z Lékárny

 • antidepresivum rostlinného původu Saframyl pro léčbu lehké až středně těžké deprese, případně provázené nespavostí, dávkování 1 tableta denně. Objednejte zde.            


 •  

 

 • Tianshi beneficial capsules ... působí například na omlazování a profylaxe stárnutí, redukce hmotnosti, stres, syndrom chronické únavy, zvýšení vytrvalosti, hypoimunitní stavy (chřipka, AIDS) impotence, frigidita, ateroskleróza, arytmie, deprese, agresivita, poruchy spánku
 • Tianshi Ginkgo leaf coating capsules ... pozitivně působí na průtokové vlastnosti krve a tím výrazně zlepšuje přísun kyslíku a živin k buňkám, což se projevuje zejména příznivým vlivem na mozkové funkce.
 • Psychoprogram 1 ... Tianshi high calcium brain tonic capsules zlepšuje výživu mozku a mozkových buněk, zvyšuje intelekt
 • Psychoprogram 4 ...  působí například na omlazování a profylaxe stárnutí, redukce hmotnosti, stres, syndrom chronické únavy, zvýšení vytrvalosti, hypoimunitní stavy (chřipka, AIDS) impotence, frigidita, ateroskleróza, arytmie, deprese, agresivita, poruchy spánku

Vhodné produkty z Psychoshopu

 

Definice

 • "double" depression, tedy dvojitá deprese, představuje současný výskyt dystymie a velké deprese (velká deprese nasedá na dystymii);
 • koncepce zdvojené deprese pochází od pánů Kellera a Shapira, kteří v přibližně 25% zaregistrovali přítomnost obou poruch u preexistující dystymie
 • dystymie, která není léčená nebo je léčená nedostatečně, představuje terén, na kterém může snadno vzniknout velká deprese
 • aby tomu tak nebylo, je potřebná účinná léčba již existující dystymie

Dystymie

 • termínem pro dystymie byl v dřívějších klasifikacích termín "neurotická deprese", "depresivní neuróza" nebo "depresivní porucha osobnosti"
 • jsou to mírné, chronicky probíhající deprese, které trvají nejméne dva roky
 • mají chronický průběh, malou intenzitu příznaků, plíživý začátek a vznikají často v mladším věku
 • jako častou komplikaci vidíme právě velkou depresi, úzkostné poruchy, návyk na psychoaktivní látky (alkohol) nebo léky: hypnotika, anxiolytika
 • uvažuje se i o tom, že dystymie předchází velké depresi, to je rekurentní depresivní poruše
 • průběh dystymie často komplikuje nasedající epizoda velké deprese
 • dystymie jsou často neléčeny, špatně léčeny nebo nedostatečně léčeny
 • léčba je velmi důležitá právě pro deficit v sociálním fungování (zaměstnání, rodina, záliby, ...)

Velká deprese (major depression)

 • je americký pojem, vyjadřující hloubku (intenzitu) deprese, která se liší touto hloubkou (a jinými symptomy) od dystymie
 • u nás podle aktuálně platné klasifikace používáme termín "depresivní epizoda" v případě jedné ataky deprese a v případě opakovaných atak pak termín  "rekurentní či peridodická depresivní porucha"

 

Klinika zdvojené deprese

 •  pacienti mívají často horší průběh než pacienti, kteří mají pouze ataky velké deprese: mají častější epizody deprese, častější relapsy a často významné
   problémy v sociálním fungování; častější je i suicidální jednání
 • i při adekvátní léčbě je však úplná úzdrava málo pravděpodobná, často přetrvávají symptomy dystymie