Hysterie

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com

Tip z Poradny a testů

Objednat konzultaci na hysterie s rozborem a doporučením

 

Tip z Lékárny

 • Tianshi High calcium brain tonic capsules ... zlepšuje výživu mozku a mozkových buněk, nervové soustavy, zvyšuje intelekt. Je to vynikající prostředek pro aktivaci mozkových buněk, pro zlepšení paměti, proti stárnutí mozku a pro zvýšení činnosti mozkových buněk. Některé indikace: chronická únava, roztroušená skleróza, osteoporóza, klimax, poruchy menses, deprese, zkoušky, zvýšená námaha, stres
 • Tianshi Beneficial capsules ... posiluje a aktivuje organizmus, brzdí proces stárnutí, odbourává stres, zvyšuje odolnost organizmu, uklidňuje a tiší bolest, je efektivní jako uspávací prostředek, ...
 • Tianshi Cordyceps mycelium tobolky ... Je ideálním prostředkem pro lidi fyzicky slabé nebo naopak fyzicky hodně namáhané, osoby se sníženou imunitou, lehce se unavující, s velkou hmotností. Některé indikace: zvýšené pocení, autoimunitní onemocnění, předčasné stárnutí, vadnutí kůže, při zvýšené fyzické a psychické zátěži, stres
 • Psychoprogram 2 ...  představuje cenově zvýhodněný balíček 2 balení Tianshi beneficial capsules – Ikanu. Ikan se používá mimo jiné u syndromu chronické únavy, k léčbě nespavosti, ke zvýšení vytrvalosti, při depresích, pro omlazování a profylaxi stárnutí.
 • Tianshi Vigor rousing capsules  ... některé indikace: zvýšení odolnosti vůči stresům, udržování mladosti kůže, zlepšení ostrosti zraku
 • Tablety krásy ...můžete koupit k vhodné přííležitosti

   

Tip z Psychoshopu

Něco z historie hysterie

Hysterii jako první zřejmě popsal Hippokrates v dílech O nemocech žen, O podstatě ženy. Nicméně i pánové mohou být hysteričtí (poznámka Psychoporadny). Celsus řekl, že uterus (děloha) je zvíře, které chce plodit děti. Je-li po pubertě sterilní, vede to k neklidu, k cestování po těle a tedy ke snížení zásob kyslíku, výsledkem je hysterie. Gallén pověděl, že hysterie vzniká retencí ženského semene. Sydenham sdělil, že analogií hysterie žen je u mužů "hypochondrie". "Hysterie je chameleón, který stále mění své barvy." Paracelsus hovořil o zvýšené obrazotvornosti u hysterických lidí. Pinel: skryté a potlačené "passions" (vášně) jsou příčinou hysterie. Babinský zavedl termín "pithiatismus". V současné době se používá termín histriónský (histrio = herec), ve snaze se vyhnout hanlivému nádechu slova "hysterický".

 

Symptomy hysterie

 • sebedramatizace, teatrálnost, přehnaný projev emocí
 • sugestibilita snadno ovlivnitelná jinými lidmi nebo okolnostmi
 • mělká a labilní emotivita
 • trvalé vyhledávání vzrušení a ocenění druhými a činností, při kterých je člověk trpící hysterií středem pozornosti
 • nepatřičná svůdnost ve zjevu nebo chování
 • nadměrné soustředění na fyzickou přitažlivost
 • přidružené rysy mohou zahrnovat egocentričnost, povolnost vůči sobě, trvalou touhu po ocenění, snadno zranitelné city a přetrvávající manipulativní chování k dosažení vlastních potřeb
 • další možné symptomy: výskyt pseudoiluzí, pseudohalucinací, amnézie, depersonalizace, derealizace, alternace, rozdvojení a rozštěp osobnosti, pseudologia fantastica (bájivá lhavost)

Pro hysterii jsou například typické následné tělesné symptomy

Obrny končetin, neschopnost stát, ztráta hybnosti, globus hystericus (pocit koule v žaludku nebo krku), křeče, třes, afonie (ztráta hlasu), hysterická koktavost, mutizmus (ztráta řeči).

Hysterický stupor (ztráta hybnosti), poruchy citlivosti, senzorické poruchy, mrákotný stav, imitace jakéhokoliv (či jakýchkoliv) tělesného onemocnění

Kristova stigmata: skvrny po krvácení na těle

Graviditas spuria: jejich touha po dítěti způsobí přítomnost známek gravidity jako je amenorhoea, zvětšení prsů, zvětšení podbřišku, pigmentace bradavek a tvorba mléka

Další údaje

Často jde o lidi neuspokojené v běžné životě, s nudným soukromým životem, s nedostatkem pozornosti okolí, s nemožností dostatečné seberealizace. Tito lidé mají časté pseudoumělecké nebo umělecké sklony (herci, malíři, spisovatelky). Trpí nedostatkem v milostných prožitcích, v rodinných vztazích a sami je způsobují. Mají vysokou schopnost empatie (vcítění se v jiné). Jaké diagnózy dnes souvisejí s diagnózou hysterie:

Mnohotvárnost symptomů schizofrenie vedla k rozpadu této diagnózy do následných podob:

 • histriónská porucha osobnosti
 • narcistická porucha osobnosti
 • somatizační porucha
 • nediferencovaná somatizační porucha
 • disociační křeče
 • disociační porucha motoriky (konverzní porucha dle DSM IV)

Každá z uvedených kategorií má některé prvky, ktereé byly dříve popisovány jako hysterické.

Diferenciální diagnóza

 • hraniční porucha osobnosti
 • somatizační porucha
 • disočiační poruchy
 • závislá porucha osobnosti
 • psychóza
 • ...

Léčba

 

Léčba hysterie je velice problematická, protože se jedná zpravidla o trvalou osobnostní charakteristiku. Prognóza hysterie je proto sporná.