Psychické poruchy 1

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com

Toto je jedna z nejnavštěvovanějších stránky Psychoporadny CZ. Zde je vstup na úvodní stránku. Poruchy osbnosti (diagnózy F60-61) jsou v psychických poruchách 2.

  • V případě zájmu o účast ve studiích navštivte tuto stránku.

 

  •  V případě, že chcete být v příštích měsících klientem (osobní návštěvy) Psychoporadny CZ,  navštivte tuto stránku.
  • Hledáme asistentku a  zdravotní sestru. V případě zájmu navštivte tuto stránku.

                        

 

 Výhody objednávky v Psychoporadně CZ

 

1. Ke konzultacím, opakovaným konzultacím, minikonzultacím a komunikaci komunikačními programy (Skype, ICQ) písmem nebo hlasově je na výběr psycholog nebo psychiatr nebo obojí
2. Rychlá odpověď - zpravidla v den platby
3. Podrobná odpověď - několik stránek textu A4 (3-7)
4. Specifická odpověď - připravená šitá na míru klienta (tedy nikoliv obecná odpověď nebo zkopírovaná odpověď, která se posílá každému stejná)
5. Kvalitní odpověď - vychází z aktuálních a posledních poznatků psychiatrie či psychologie
6. Testy specifické na nejdůležitější oblasti psychických poruch (úzkost, deprese, fobie,...) a testy nespecifické -  na zjištění přítomnosti psychické poruchy
7. Znalecká vyšetření pro soukromé osoby i pro státní orgány
8. Účast ve výzkumu (léky zdarma)
9. Produkty Psychoshopu a Lékárny: některé z nich se používají v léčbě některých psychologicko-psychiatrických potíží, například: Happylite, plnospektrální simulátor slunce,  AVS přístroje (psychowalkmany); calcium brain  tonic capsules (zlepšení výkonnosti nervového systému). Zdarma nabídka vyzkoušení výrobků Zdravého světla.
10.Při registraci sleva 10procent  na služby a 5 procent na zboží 

Jiné

  • možnost objednat jak zboží tak služby jedinou objednávkou
  • možnost porady s lékařem o některých výrobcích - formulář

 

 


 

 

Test na přítomnost psychické poruchy


   
                                    


 

F00 – F09
Organické duševní poruchy, včetně symptomatických

F00 Demence u Alzheimerovy choroby: test na demence

F00.0 Demence u Alzheimerovy choroby s časným začátkem

F00.1 Demence u Alzheimerovy choroby s pozdním začátkem

F00.2 Demence u Alzheimerovy choroby, atypický nebo smíšený typ

F00.9 Demence u Alzheimerovy choroby nespecifikovaná

F01 Vaskulární demence

F01.0 Vaskulární demence s akutním začátkem

F01.1 Multiinfarktová demence

F01.2 Subkortikální vaskulární demence

F01.3 Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence

F01.8 Jiná vaskulární demence

F01.9 Vaskulární demence nespecifikovaná

F02 Demence u chorob klasifikovaných jinde

F02.0 Demence u Pickovy choroby

F02.1 Demence u Creutzfeldtovy-Jakobovy choroby

F02.2 Demence u Huntingtonovy choroby

F02.3 Demence u Parkinsonovy choroby

F02.4 Demence u infekce HIV

F02.8 Demence u ostatních chorob klasifikovaných jinde

F03 Nespecifikovaná demence

Pátý znak specifikuje demenci (F00 – F03) podle přidružených příznaků:
.x0 Bez přidružených příznaků
.x1 Přidružené příznaky, zvláště bludy
.x2 Přidružené příznaky, zvláště halucinace
.x3 Přidružené příznaky, zvláště deprese
.x4 Jiné přidružené nebo smíšené příznaky

F04 Organický amnestický syndrom jiný, než vyvolaný alkoholem a jinými drogami

F05 Delirium jiné, než vyvolané alkoholem nebo jinými drogami

F05.0 Delirium bez přítomnosti demence

F05.1 Delirium nasedající na demenci

F05.8 Jiné delirium

F05.9 Delirium nespecifikované

F06 Jiné duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku, nebo následkem somatického onemocnění

F06.0 Organická halucinóza

F06.1 Organická katatonní porucha

F06.2 Organický syndrom s bludy (schizoformní)

F06.3 Organické afektivní poruchy

.30 Organická manická porucha
.31 Organická bipolární porucha
.32 Organická depresivní porucha
.33 Organická smíšená afektivní porucha

F06.4 Organická úzkostná porucha

F06.5 Organická dissociativní porucha

F06.6 Organická emoční labilita nebo astenická porucha

F06.7 Mírná kognitivní porucha

F06.8 Jiné specifikované duševní poruchy při mozkovém poškození a dysfunkci a při somatickém onemocnění

F06.9 Nespecifikovaná duševní porucha při poškození a dysfunkci mozku a somatickém onemocnění

F07 Poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku

F07.0 Organicky podmíněná porucha osobnosti

F07.1 Postencefalitický syndrom

F07.2 Postkomoční syndrom

F07.8 Jiné organicky podmíněné poruchy osobnosti a chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku

F07.9 Nespecifikované organicky podmíněné poruchy osobnosti a chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku

F09 Nespecifikované organické nebo symptomatické duševní poruchy

F10 – F19
Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

F10.–  Poruchy vyvolané požíváním alkoholu

F11.–  Poruchy vyvolané požíváním opioidů

F12.–  Poruchy vyvolané požíváním kanabinoidů

F13.–  Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik

F14.–  Poruchy vyvolané požíváním kokainu

F15.–  Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu)

F16.–  Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů

F17.–  Poruchy vyvolané užíváním tabáku

F18.–  Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel

F19.–  Poruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných psychoaktivních látek

 

Čtvrtý a pátý znak specifikují klinický obraz:

F1x.0  Akutní intoxikace

.00  Nekomplikovaná

.01  S traumatem nebo s jiným tělesným postižením

.02  S jinou zdravotní komplikací

.03  S deliriem

.04  S poruchami vnímání

.05  S kómatem

.06  S křečemi

.07  Patologická intoxikace

F1x.1  Škodlivé užívání

F1x.2  Syndrom závislosti

.20  V současnosti abstinuje

.21  V současnosti abstinuje, ale v chráněném prostředí

.22  V současnosti abstinuje při klinicky evidovaném udržovacím nebo substitučním režimu

.23  V současnosti abstinuje, avšak při léčbě averzními nebo blokujícími látkami

.24  V současnosti užívá látku (aktivní závislost)

.25  Souvislé užívání

.26  Epizodické užívání (dipsomanie)

F1x.3  Odvykací stav

.30  Nekomplikovaný

.31  S křečemi

F1x.4  Odvykací stav s deliriem

.40  Bez křečí

.41  S křečemi

F1x.5  Psychotická porucha

.50  Schizoformní

.51  Převážně bludná

.52  Převážně halucinatorní

.53  Převážně polymorfní

.54  S převahou depresivních příznaků

.55  S převahou manických příznaků

.56  Smíšená

F1x.6  Amnestický syndrom

F1x.7  Reziduální stav a psychotická porucha s pozdním začátkem

.70  Psychotické reminiscence (flashbacky)

.71  Porucha osobnosti nebo chování

.72  Reziduální afektivní porucha

.73  Demence

.74  Jiné přetrvávající narušení kognitivních funkcí

.75  Psychotická porucha s pozdním začátkem

F1x.8  Jiné duševní poruchy a poruchy chování

F1x.9  Nespecifikovaná duševní porucha a porucha chování

F20 – F29
Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy

F20  Schizofrenie

F20.0  Paranoidní schizofrenie

F20.1  Hebefrenní schizofrenie

F20.2  Katatonní schizofrenie

F20.3  Nediferencovaná schizofrenie

F20.4  Postschizofrenní deprese

F20.5  Reziduální schizofrenie

F20.6  Simplexní schizofrenie

F20.8  Jiná schizofrenie

F20.9  Schizofrenie nespecifikovaná

 

Pátý znak specifikuje průběh:

.x0 Chronický

.x1 V atakách s postupným defektem

.x2 V atakách se stabilním defektem

.x3 V atakách s remisemi

.x4 Neúplná remise

.x5 Úplná remise

.x8 Jiný

 

F21 Schizotypní porucha

F22 Trvalé duševní poruchy s bludy

F22.0  Porucha s bludy

F22.8  Jiné trvalé poruchy s bludy

F22.9  Trvalá porucha s bludy nespecifikovaná

F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy

F23.0  Akutní polymorfní psychotická porucha bez příznaků schizofrenie

F23.1  Akutní polymorfní psychotická porucha s příznaky schizofrenie

F23.2  Akutní schizoformní psychotická porucha

F23.3  Jiné akutní psychotické poruchy s převahou bludů

F23.8  Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy

F23.9  Akutní a přechodná psychotická porucha nespecifikovaná

 

Pátý znak označuje eventuální přítomnost přidruženého akutního stresu:

.x0 Bez spojitosti s akutním stresem

.x1 Ve spojitosti s akutním stresem

F24 Indukovaná porucha s bludy

F25 Schizoafektivní poruchy

F25.0  Schizoafektivní porucha, manický typ

F25.1  Schizoafektivní porucha, depresivní typ

F25.2  Schizoafektivní porucha, smíšený typ

F25.8  Jiné schizoafektivní poruchy

F25.9  Schizoafektivní porucha nespecifikovaná

F28 Jiné neorganické psychotické poruchy

F29 Nespecifikovaná neorganická psychóza

F30 – F39

 
Poruchy nálady (afektivní poruchy)

F30 Manická fáze

F30.0 Hypomanie: test na hypománie

F30.1 Mánie bez psychotických příznaků

F30.2 Mánie s psychotickými příznaky

F30.8 Jiné manické fáze

F30.9 Manická fáze nespecifikovaná

F31 Bipolární afektivní porucha

F31.0 Bipolární afektivní porucha, současná fáze hypomanická

F31.1 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická bez psychotických příznaků

F31.2 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická s psychotickými příznaky

F31.3 Bipolární afektivní porucha, současná fáze středně těžké nebo mírné deprese

.30 Bez somatických příznaků

.31 Se somatickými příznaky

F31.4 Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese bez psychotických příznaků

F31.5 Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese s psychotickými příznaky

F31.6 Bipolární afektivní porucha, současná fáze smíšená

F31.7 Bipolární afektivní porucha, současně v remisi

F31.8 Jiné bipolární afektivní poruchy

F31.9 Bipolární afektivní porucha nespecifikovaná

F32 Depresivní fáze:

test na deprese dle Zunga

test na deprese MADRS+

test na deprese HAMD+

F32.0 Mírná depresivní fáze

.00 Bez somatických příznaků

.01 Se somatickými příznaky

F32.1 Středně těžká depresivní fáze

.10 Bez somatických příznaků

.11 Se somatickými příznaky

F32.2 Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků

F32.3 Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky

F32.8 Jiné depresivní fáze

F32.9 Depresivní fáze nespecifikovaná

F33 Periodická (rekurentní) depresivní porucha

F33.0 Periodická (rekurentní) depresivní porucha, současná fáze mírná

.00 Bez somatických příznaků

.01 Se somatickými příznaky

F33.1 Periodická (rekurentní) depresivní porucha, současná fáze středné těžká

.10 Bez somatických příznaků

.11 Se somatickými příznaky

F32.2 Periodická (rekurentní) depresivní porucha, současná fáze těžká bez psychotických příznaků

F33.3 Periodická (rekurentní) depresivní porucha, současná fáze těžká s psychotickými příznaky

F33.4 Periodická (rekurentní) depresivní porucha, současně v remisi

F33.8 Jiné periodické (rekurentní) depresivní poruchy

F33.9 Periodická (rekurentní) depresivní porucha nespecifikovaná

F34 Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)

F34.0 Cyklotymie: test na cyklotymie 

F34.1 Dystymie: test na dystymie

F34.8 Jiné trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)

F34.9 Trvalá porucha nálady (afektivní porucha) nespecifikovaná

F38 Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy)

F38.0 Jiné jediné poruchy nálady (afektivní poruchy)

.00 Smíšená afektivní epizoda

F38.1 Jiné periodické (rekurentní) poruchy nálady (afektivní poruchy)

.10 Krátká periodická (rekurentní) depresivní porucha

F38.8 Jiné specifikované poruchy nálady (afektivní poruchy)

F39 Nespecifikovaná porucha nálady (afektivní porucha)

F40 – F49
Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy

F40 Fobické úzkostné poruchy

F40.0 Agorafobie: test na agorafobie

.00 Bez panické poruchy

.01 S panickou poruchou

F40.1 Sociální fobie: test na sociální fobie

F40.2 Specifické (izolované) fobie

F40.8 Jiné fobické úzkostné poruchy

F40.9 Fobická úzkostná porucha nespecifikovaná

F41 Jiné úzkostné poruchy

F41.0 Panická porucha (epizodická paroxyzmální úzkost): test na panickou poruchu 

F41.1 Generalizovaná úzkostná porucha: test na generalizovanou úzkostnou poruchu 

F41.2 Smíšená úzkostně depresivní porucha: test na smíšenou úzkostně-depresivní poruchu 

F41.3 Jiné smíšené úzkostné poruchy

F41.8 Jiné specifikované úzkostné poruchy

F41.9 Úzkostná porucha nespecifikovaná: test na úzkost

F42 Obsedantně-kompulzivní porucha: test na obsese a kompulze

F42.0 Převážně obsedantní myšlenky nebo ruminace

F42.1 Převážné nutkavé akty (kompulzivní rituály)

F42.2 Smíšené obsedantní myšlení a jednání

F42.8 Jiné obsedantně-kompulzivní poruchy

F42.9 Obsedantně-kompulzivní porucha nespecifikovaná

F43 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení

F43.0 Akutní reakce na stres

test na riziko seberažedného jednání 

test na akutní reakci na stres

F43.1 Posttraumatická stresová porucha: test na posttraumatickou stresovou poruchu

F43.2 Poruchy přizpůsobení

.20 Krátkodobá depresivní reakce

.21 Protrahovaná depresivní reakce

.22 Smíšená úzkostná a depresivní reakce

.23 S převládající poruchou jiných emocí

.24 S převládající poruchou chování

.25 Se smíšenou poruchou emocí a chování

.28 S jinými specifikovanými převládajícími symptomy

F43.8 Jiné reakce na závažný stres

F43.9 Reakce na závažný stres nespecifikovaná

F44 Dissociativní (konverzní) poruchy

F44.0 Dissociativní amnézie

F44.1 Dissociativní fuga

F44.2 Dissociativní stupor

F44.3 Trans a stavy posedlosti

F44.4 Dissociativní poruchy motoriky

F44.5 Dissociativní křeče

F44.6 Dissociativní porucha citlivosti a poruchy senzorické

F44.7 Smíšené dissociativní (konverzní) poruchy

F44.8 Jiné dissociativní (konverzní) poruchy

.80 Ganserův syndrom

.81 Mnohočetná porucha osobnosti

.82 Přechodné dissociativní (konverzní) poruchy, vyskytující se v dětství a v adolescenci

.88 Jiné specifikované dissociativní (konverzní) poruchy

F44.9 Dissociativní (konverzní) porucha nespecifikovaná

F45 Somatoformní poruchy

F45.0 Somatizační porucha: test na somatizační poruchu

F45.1 Nediferencovaná somatizační porucha

F45.2 Hypochondrická porucha: test na hypochondrickou poruchu

F45.3 Somatoformní vegetativní dysfunkce: test na somatoformní vegetativní dysfunkce

.30 Srdce a kardiovaskulární systém

.31 Horní gastrointestinální trakt

.32 Dolní gastrointestinální trakt

.33 Respirační systém

.34 Urogenitální systém

.38 Jiný orgán nebo systém

F45.4 Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha: test na somatoformní bolestivou poruchu

F45.8 Jiné somatoformní poruchy

F45.9 Somatoformní porucha nespecifikovaná

F48 Jiné neurotické poruchy

F48.0 Neurastenie: test na neurasthenie

F48.1 Depersonalizační a derealizační syndrom: test na depersonalizační a derealizační syndrom

F48.8 Jiné specifikované neurotické poruchy

F48.9 Neurotická porucha nespecifikovaná

2. část klasifikace

Pramen: MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize