Syndrom z vysazení

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com

                          

Tip z Poradny a testů

 • Objednávka konzultace na deprese nebo na léčbu antidepresivy, posouzení nežádoucích účinků, vhodnosti léčby, její dávky, kombinaci s jinými léky apod.
 • Test na syndrom z vysazení psychofarmak - snažíte se vysadit psychofarmaka a máte při tom problémy? Jsou to skutečně symptomy z vysazení? Vyplňte tento test.
 • Test na nežádoucí účinky psychofarmak - máte nežádoucí účinky při užívání psychofarmak nebo je to syndrom z vysazení nebo jsou to symptomy samotné psychické poruchy? Vyplňte tento test.

Definice

Vzniká po vysazení některých léků, např.:

 

 • po vysazení TCA (tricyklická antidepresiva)
 • po vysazení SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ): nejčastěji po fluvoxaminu a paroxetinu, méně často po vysazení citalopramu a sertralinu, výjimečně po odnětí fluoxetinu (dlouhý biologický poločas)
 • po vysazení antipsychotik

 

Symptomy u vysazení antidepresiv

 • chřipkový syndrom (únava, letargie, bolesti hlavy a svalů, pocit nachlazení)
 • závratě
 • pocení
 • pocit na zvracení
 • zvracení
 • poruchy spánku
 • třes
 • parestézie
 • agitace
 • podrážděnost
 • depersonalizace
 • dekoncentrace
 • zmatenost
 • letargie
 • deprese
 • úzkost
 • průjem
 • závratě
 • zvýšená fotosenzitivita
 • agresivita
 • ataxie
 • cholinergní rebound (nauzea, zvracení, průjem) u TCA

Symptomy u vysazení antipsychotik

 • neurologické příznaky akutní (dystonie, dyskineze, akatizie)
 • neurologické příznaky chronické (tardivní dyskineze a akatizie)
 • neurovegetativní příznaky (pocení a tepelná nestabilita, závratě, kolapsy, nespavost, úzkost, parestezie, hyperalgezie)
 • cholinergní rebound (nauzea, zvracení, průjem).

Vlastnosti

 • jedná se o častý jev
 • u těchto léků ale nelze hovořit o závislosti
 • z uvedených příčin by mělo být vysazování těchto léků pozvolné
 • příznaky vymizí do 24 hodin po zpětném vrácení léků do terapie
 • neléčené trvají až několik týdnů, Syndrom z vysazení u antipsychotik může přetrvávat až 6 měsíců
 • velmi těžko se v diferenciální diagnostice rozlišuje od symptomů, pro které byl nasazen (úzkost, deprese, ...)

Příčiny vysazení léků

 • pacient: strach z poškození, stigmatizace, nedostatečná edukace, psychická porucha
 • lékař: nedostatečně poučí pacienta o léku (nástup účinku, nežádoucí účinky, nutnost dlouhodobé léčby)
 • lék: nežádoucí účinky, složité dávkování, latence efektu léku

 

Objednávka

Přečtěte ci také článek o second opinion, o názoru druhého lékaře. Objednejte konzultaci na symptomy z vysazení.

Kazuistika

Množství antidepresiv předepsaných v USA během posledních měsíců, provázených bojem s následky terorismu, ekonomickým stresem a nárůstem nezaměstnanosti, stouplo. Ani před tímto vzestupem nebyla antidepresiva včetně selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) vždy užívána správně.

Syndrom z jejich vysazení, soubor příznaků způsobených náhlým ukončením této léčby, se v dané situaci vyskytuje asi u 25 % pacientů. Dr. Ditto se zde věnuje incidenci, nástupu, trvání a závažnosti těchto příznaků a ukazuje, jak lze zmíněný syndrom včas rozpoznat i bez náročných doplňujících vyšetření.

Sedmapadesátiletý muž z Bostonu cestuje se svou ženou do Barcelony. Má v anamnéze depresi, hypertenzi a diabetes mellitus 2. typu, užívá paroxetin, metoprolol a metformin. Když dorazí do Barcelony, je zásoben léky na dva týdny a během celého pobytu se těší svému obvyklému zdraví.

Let zpátky do Bostonu se opozdí o 14 hodin, takže musí s manželkou strávit v hotelu jednu noc navíc. Následující den ráno v letadle jej začne bolet hlava a pociťuje úzkost, neklid, tupost a parestezie rukou a obličeje. Tyto příznaky přetrvávají do chvíle, kdy po návratu do Bostonu vyhledá lékařskou pohotovost, ovšem výsledky jeho běžných vyšetření neodhalí nic neobvyklého. Příznaky z vysazení SSRI bývají mírné a krátkodobé. Jak ovšem ukazuje výše uvedený příklad, může být tento fenomén mylně považován za příznak interního či neurologického onemocnění (např. za infarkt myokardu, plicní embolii nebo transitorní ischemickou příhodu), popřípadě za relaps deprese, a může některé pacienty podnítit k vyhledání drahé akutní lékařské péče s indikací nikoli nezbytných vyšetření. Jakmile je stanovena diagnóza syndromu z vysazení SSRI, mohou zdravotníci většinu nemocných ujistit, že jejich příznaky vymizí po návratu k užívání antidepresiva.

autor: Kara E. Ditto, MD, MPH