Craving - bažení

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com

Konzultace na craving

 

Objednejte konzultaci na craving

 

 

Překlad slova
-velmi silná touha
-lépe obsah slova vystihují termíny "bažení" nebo "dychtění"
-v medicínském smyslu slova jde o silnou touhu užívát (psychoaktivní) látku nebo látky
 nebo opakovat určité vzorce jednání (viz níže - patologické hráčství, workoholismus apod.)


Výskyt
-závislost na alkoholu
-závislosti na psychoaktivních látkách
-patologické hráčství
-nezdrženlivost ve vztahu k práci (workoholismus)
-chorobné nakupování

Patofyziologie cravingu
mezi (patologickým)  bažením a tím, když někdo chce "normální věc", třeba zákusek, existuje zřejmě
podstatný rozdíl, který spočívá v tom, že při bažení se na rozdíl od obyčejného chtění aktivují jiné
vývojově starší oblasti mozku. Ne úplně přesně se dá hovořit o cravingu tělesném a psychickém.

 

 

Intenzita cravingu
-závisí na druhu psychoaktivní látky
-závisí na dostupnosti psychoaktivní látky
-psychologické situaci v jaké se příslušný jedinec nachází
-je největší v počátcích abstinenčních příznaků

Délka trvání cravingu

Craving s přibývajícími týdny a měsíci abstinence slábne a i jeho trvání se obvykle zkracuje.
Například u kuřáků bývá většinou nejsilnější bažení první týden nekouření, ale slabé bažení, indivuduálně rozdílné,
se může opakovaně objevovat někdy i po letech abstinence.
Délka trvání jednotlivé epizody bažení nepřesahuje 10 minut a někdy dokonce nepřesahuje 10 vteřin!!

Symptomy, doprovázející craving
-poruchy pozornosti
-poruchy paměti
-zvýšení tepové frekvence (tachykardie)
-zvýšení pocení
-svírání na hrudi, palpitace (bušení srdce), svírání žaludku, sucho v ústech, třesy, bolesti hlavy,
 úzkost, stísněnost, únava, slabost, neklid, vzrušení, podrážděnost
-flashback (stav podobný tomu jako po požití drogy, i když droga nebyla aplikována; může vznikat měsíce
    i roky od poslední aplikace psychoaktivní látky; stav je většinou vnímán jako nepříjemný)
-poruchy spánku
-sny, jejichž obsahem jsou drogy

Předcházení cravingu
-farmakologické postupy (léky)
-nefarmakologiké postupy