Psychofarmaka

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com

Chat:

chat

Tip z Poradny a testů

 • objednat konzultaci na užívání psychofarmak, jejich indikaci, jejich kombinaci, nežádoucí účinky, syndrom z vysazení. Kdy jde o symptomy psychické poruchy a kdy jde o nežádoucí účinky léku a kdy jde o syndrom z vysdazení?
 • test na syndrom z vysazení psychofarmak ... je to syndrom z vysazení nebo recidiva psychických potíží?
 • test na nežádoucí účinky psychofarmak .. jsou to nežádoucí symptomy psychofarmak nebo symptomy psychické poruchy?

Úvod

Objevení moderních psychofarmak (chlorpromazin, imipramin, chlordiazepoxid) se datuje do druhé poloviny minulého století.

Léčba řady psychických poruch, kde není známa jejich příčina (schizofrenie, schizoafektivní porucha, afektivní poruchy, ...) je pouze léčba symptomů (neklid, bludy, halucinace, suicidální úvahy, deprese, úzkost, poruchy spánku, ...) těchto poruch. jedná se o léčbu regulativní.

Na druhé straně zavedení psychiatrických léků umožnilo pro velké množství psychicky nemocných návrat do společnosti, zpátky domů z psychiatrických zařízení, snížilo dobu trvání hospitalizace, invalidizaci. Psychofarmak stále přibývá a přibývat bude.

Zároveň se snižuje výskyt a závažnost nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky jsou stále více a přesněji monitorovány.

Význam se přikládá sociálnímu fongování jedinců a jejich kvalitě života.

Je třeba poznamenat, že tyto léky jsou mnohdy předepisovány zbytečně, protože není proveden dostatečný rozbor psychologických faktorů, které vedly k aktuálních symptomům - a postačovala by pouze psychologická péče. I lidé tyto léky zneužívají.

Psychofarmakum, stejně jako léky jiných skupin v medicíně, není všelék, který vše řeší. Nejsou zázračné tablety. Polknutí jedné tablety neřeší, a ani nemůže, řešit potíž trvale. Mnohdy je nutné dlouhodobé i trvalé podávání těchto léků. Lék však může usnadnit některé potíže, jako je například spánek, úzkost, deprese a mnoho dalších. Předčasné vysazení léků může vést k recidivě potíží, pro které léky byla nasazeny.

Účinek některých psychofarmak se objeví pouze při duševní poruše (antidepresiva u deprese, antipsychotika např. u schizofrenie), jiná psychofarmaka (psychostimulantia, hypnotika či halucinogeny) účinkují i na jedince s normální psychikou.

 

Existují dvojí názvy všech léků.

Jsou to:

 • generické názvy, které jsou odvozeny z chemického vzorce léku. Ty užíváme v odborných kruzích. Začínají malým písmenem. Příklad: diazepam.
 • firemní názvy, které jsou názvem přípravku vyrobeného tou kterou farmaceutickou firmou. Začínají velkým písmenem a někdy mohou být i totožné s názvem generickým. Příklad: Faustan, Apaurin, Valium, Diazepam, Seduxen, Relanium, Stesolid, Apo-diazepam - ty všechny obsahují diazepam jako účinnou látku. Tím roste nepřehlednost v lécích pro lékaře, lékárníky a pro pacienty.

Rozdělení psychofarmak

Existuje řada klasifikací psychofarmak. Dále je uvedeno rozdělení podle účinku. Aby toto rozdělení bylo pochopitelné, je zapotřebí si uvědomit několik termínů:

 • psychóza: závažná psychická porucha, např.: schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy, schizoafektivní porucha a další. Tyto poruchy charakterizují takové symptomy, jako jsou bludy, halucinace, katatonní symptomy
 • anxieta: úzkost
 • kognitivní funkce: funkce, umožňující poznávání, umožňující adekvátně zpracovat dostupné informace (paměť, výkonné funkce, pozornost)
 • antipsychotika (= neuroleptika): léky působící proti psychózám
 • antidepresiva: léky ovlivňující deprese
 • anxiolytika: léky ovlivňující úzkost
 • nootropika a kognitiva: léky užívané u organických psychických poruch, např. v léčbě demencí nebo stavech po úrazech lbi
 • hypnotika: léky ovlivňující spánek
 • psychostimulantia: povzbuzující, stimulující léky
 • halucinogeny: léky vyvolávající halucinace

Jiné léky: existují i léky, které se používají v psychiatrii a patří do jiných skupin (např. betablokátory) anebo léky, které patří do psychofarmak, avšak se v psychiatrii nepoužívají (reserpin). Stejně tak řada léků používaných mimo psychiatrii může ovlivnit nebo vyvolat některé psychické symptomy. Tyto léky zmíněny nebudou, protože by se jednalo o značné množství.

Na tyto léky se lze pochopitelně dotázat. Kompletní výčet léků není možný. Dále je zapotřebí vzít na vědomí, že řada léků v našem státě není registrována stejně tak jako že řada léků průběžně vzniká.

Mimo léčby psychofarmaky se používá i psychoterapie, elektrokonvulzivní léčba, stereotaktická neurochirurgie v některých úzkých, přesných indikacích, fototerapie, transkraniální magnetická stimulace.

Psychoterapie není protipólem psychofarmakoterapie, ale jsou to dvě se navzájem doplňující metody.