Antidepresiva

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com

  

Chat:

chat

                         

Toto je nejnavštěvovanější stránka Psychoporadny CZ. Zde je vstup na úvodní stránku.

                          

V případě zájmu o účast ve studiích navštivte tuto stránku.

 

                          

 • Hledáme asistentku - sekretářku. V případě zájmu navštivte tuto stránku.

                    

 •  V případě, že chcete být v příštích měsících klientem (osobní návštěvy) Psychoporadny CZ,  navštivte tuto stránku.

 

                     

Výhody objednávky v Psychoporadně CZ

 

1. Ke konzultacím, opakovaným konzultacím, minikonzultacím a komunikaci komunikačními programy (Skype, ICQ) písmem nebo hlasově je na výběr psycholog nebo psychiatr nebo obojí
2. Rychlá odpověď - zpravidla v den platby
3. Podrobná odpověď - několik stránek textu A4 (3-7)
4. Specifická odpověď - připravená šitá na míru klienta (tedy nikoliv obecná odpověď nebo zkopírovaná odpověď, která se posílá každému stejná)
5. Kvalitní odpověď - vychází z aktuálních a posledních poznatků psychiatrie či psychologie
6. Testy specifické na nejdůležitější oblasti psychických poruch (úzkost, deprese, fobie,...) a testy nespecifické -  na zjištění přítomnosti psychické poruchy
7. Znalecká vyšetření pro soukromé osoby i pro státní orgány
8. Účast ve výzkumu (léky zdarma)
9. Produkty Psychoshopu a Lékárny: některé z nich se používají v léčbě některých psychologicko-psychiatrických potíží, například: Happylite, plnospektrální simulátor slunce,  AVS přístroje (psychowalkmany); calcium brain  tonic capsules (zlepšení výkonnosti nervového systému
10.Při registraci sleva 10 procent na služby a 5 procent na zboží 

Jiné

 • možnost objednat jak zboží tak služby jedinou objednávkou
 • možnost porady s lékařem o některých výrobcích - formulář

 

Nabídka předkonzultace:

 

  Může pro vás vzniknout problém při výběru testů, který test vybrat, který zvolit. Nabízíme zdarma možnost odeslání emailu na poradna@psychoporadna.cz, kde popíšete Váš problém a vhodný test Vám bude doporučen. Jde například o to, jaký test vybrat u testů na deprese.

  Pokud je diagnóza známa, nemá smysl vybrat test, který by diagnózu potvrzoval.  V daném případě je lepší vybrat konzultaci.

 

  

Prime-MD PHQ-2

Pokud odpovíte alespoň na jednu níže uvedenou otázku "ANO" je doporučeno detailně vyšetřit možnost depresí:

1/Během posledního měsíce jste se často cítili depresivní, na dně nebo zoufalí?
2/Během posledního měsíce jste často pociťovali snížený zájem nebo radost z věcí, které běžně děláte?

Prameny: menthalhealth

 

Z nabídky Poradny a testů  

 • Vyplňte test na deprese Zung pro zjištění, zda vůbec máte depresivní potíže.
 • Pro zjištění typu deprese a hloubky deprese vyplňte test MADRS+ nebo test HAMD+
 • Trpíte trvalými a dlouhodobými depresemi, které vznikají i bez příčiny? Máte sníženou energii? Máte poruchy spánku?
  Máte sníženou sebedůvěru? Nic nezvládáte? Ztrácíte vaše zájmy? Ztrácíte zájem o sex? Jste pesimisté? Vyplňte
  test na dysthymii
 • Trpíte obdobími nestabilní nálady? Máte někdy přítomny deprese a její symptomy: sníženou energii, poruchy spánku, sníženou sebedůvěru a jindy naopak zvýšenou náladu - hypománii - (opak deprese) a její symptomy: zvýšení energie, výkonu, sníženou potřebu spánku, větší hovornost, ...? Vznikají tyto stavy i bez příčiny? Vyplňte test na cyklothymii 
 • Máte zvýšenou náladu se zvýšenou energií? Vyplňte test na hypománie
 • Máte kromě depresivních potíží také potíže úzkostné? Vyplňte test na smíšenou anxiózně-depresivní poruchu.
 • Objednávka konzultace na deprese nebo na léčbu antidepresivy s posouzením nežádoucích účinků, vhodnosti léčby, její dávky, kombinaci s jinými léky apod.
 • Test na syndrom z vysazení antidepresiv - snažíte se vysadit antidepresiva a máte při tom problémy? Jsou to skutečně symptomy z vysazení? Vyplňte tento test.
 • Test na nežádoucí účinky antidepresiv - máte nežádoucí účinky při užívání antidepresiv nebo je to syndrom z vysazení nebo jsou to symptomy samotné psychické poruchy? Vyplňte tento test.

 

 

Vhodné produkty z Lékárny

 • antidepresivum rostlinného původu Saframyl pro léčbu lehké až středně těžké deprese, případně provázené nespavostí, dávkování 1 tableta denně. Objednejte zde.

            

 • Tianshi Beneficial capsules ... působí například na omlazování a profylaxe stárnutí, redukce hmotnosti, stres, syndrom chronické únavy, zvýšení vytrvalosti, hypoimunitní stavy (chřipka, AIDS) impotence, frigidita, ateroskleróza, arytmie, deprese, agresivita, poruchy spánku
 • Tianshi Ginkgo leaf coating capsules ... pozitivně působí na průtokové vlastnosti krve a tím výrazně zlepšuje přísun kyslíku a živin k buňkám, což se projevuje zejména příznivým vlivem na mozkové funkce.
 • Psychoprogram 2 ...  představuje cenově zvýhodněný balíček 2 balení Tianshi beneficial capsules – Ikanu. Ikan se používá mimo jiné u syndromu chronické únavy, k léčbě nespavosti, ke zvýšení vytrvalosti, při depresích, pro omlazování a profylaxi stárnutí.
 • Psychoprogram 4 ...  příznivě ovlivňuje paměť, zpomaluje rozvoj změn souvisejících se stárnutím; používá se při úzkostech, depresi, snížení intelektuální výkonnosti, apod.

   

Vhodné produkty z Psychoshopu

 • audiovizuální stimulace - psychowalkman Luma 10, který obsahuje program proti depresím jako jeden ze 45 programů
 • audiovizuální stimulace - psychowalkman Inner Pulse Exclusive ... 64 programů, včetně programu na deprese
 • produkt Zdravého světla - HappyLite - plnospektrální simulátor slunce
 • Philips HF3475 - wake-up light - přirozené probuzení světlem simulací východu slunce
 • žárovky - světlo žárovek Natural Spectrum je velmi účinné i na deprese spojené s úbytkem slunečního záření - zimní deprese (SAD - tzv.sezónní afektivní porucha) apod. Sezonní deprese postihuje dospělé a je čtyřikrát častější u žen než mužů. Osvětlení žárovkami Verilux plně nahrazuje chybějící přirozené světlo, potlačuje tvorbu melatoninu (hormonu ospalosti), a tím brání i depresi.
 • zkuste zdarma instalaci produktů Zdravého světla

 

Úvod

Léky této skupiny byly objeveny 1957 - imipramin. Jedná se o rozsáhlou skupinu léků, které působí na pokleslou, depresivní náladu a případné další symptomy s tím související. Mechanismus účinku je velmi různý, protože skupina je heterogenní. Např. inhibitiroy MAO (monoaminoxidázy) působí inhibicí metabolické degradace monoaminů. Jiné léky této skupiny ovlivňují některé typy receptorů. Mohou mít vliv i na jiné receptorové systémy.

Ovlivnění těchto receptorů vede k nežádoucím účinkům, jako je např. hypotenze, tachykardie, stimulace chuti k jídlu, suchost sliznic, poruchy akomodace očí, zácpa, ztížení močení, zmatenost, přesmyk do mánie a další... Kromě antidepresivního účinku mohou mít také účinek anxiolytický a hypnotický.

O fiktivních kazuistikách si přečtěte na stránce antidepresivní dilemata.

Rozdělení

Volba antidepresiva nebo jejich kombinace závisí na typu deprese a její hloubce. Uvedený výčet nemusí být kompletní seznam antidepresiv na našem trhu. Efekt jiných léků než antidepresiv na deprese je spornýINHIBITORY REUPTAKE MONOAMINŮ

Rozdělení podle generací

antidepresiva 1. generace

Jsou tricyklická a tetracyklická antidepresiva, která blokují zpětné vychytávání serotoninu a noradrenalinu, případně dopaminu v centrálním nervovém systému.

Některá jsou aktivující, jiná sedativní.

Do této skupiny patří např. imipramin = Melipramin, clomipramin = Anafranil, amitriptylin = Amitriptylin, dosulepin = Prothiaden, dibenzepin = Noveril, maprotylin = Ludiomil, Maprotylin, Maprotibene

Názvy s velkým písmenem jsou názvy, pod kterými se léky prodávají v lékárně; názvy s malým písmenem jsou názvy generické; jeden lék má jeden generický název a může mít mnoho názvů firemních, resp. může jej vyrábět více farmaceutických firem

Nežádoucí účinky: anticholinergní (např. suchost sliznic,...), antihistaminové (např. sedace, ospalost,...), adrenolytické (např. hypotenze, závratě,...), zvýšení záchvatové pohotovosti, kardiotoxické (arytmie,...), kožní reakce (exantém), syndrom z vysazení (třes, úzkost,...), psychické komplikace (mánie,..)

antidepresiva 2. generace

Jsou tvořena heterocykliky, která inhibují reuptake serotoninu a noradrenalinu jako první generace, ale nemají anticholinergní nežádoucí účinky.

Mají lepší snášenlivost než léky 1. generace.

Do této skupiny patří např. bupropion = Wellbutrin SR (který by ale mechanizmem účinku patřil do 4. generace antidepresiv)

antidepresiva 3. generace

Jedná se o selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), antidepresiva se zdvojeným
serotinonovým působením (SARI), inhibitory reuptake noradrenalinu (NARI) a dopaminu (DARI) a jiné léky

Mohou pozitivně ovlivnit i jiné symptomy než-li depresi, např. panickou poruchu, obsedantně-kompulzivní poruchu, poruchy příjmu stravy, fobie

Do skupiny SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) patří např. fluvoxamin = Fevarin, fluoxetin = Deprex, Deprenon, Prozac, Portal, citalopram = Seropram, Citalec, Citalopram, escitalopram = Cipralex, sertralin = Zoloft, Sertralin, paroxetin = Seroxat

Do skupiny SARI patří trazodon = Trittico, nefazodone = Serzone

Do skupiny NARI řadíme reboxetin = Edronax

Do skupiny DARI řadíme amineptin

antidepresiva 4. generace

Blokuje reuptake serotoninu a noradrenalinu (SNRI) nebo dopaminu a noradrenalinu (DNRI)

Do skupiny SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) patří např. venlafaxin = Efectin,
Efexor, Argofan, milnacipran = Ixel, duloxetine (Cymbalta)

Zcela opačně působí tianeptin = Coaxil, který stimuluje reuptake serotoninu v neuronálních synapsích

Do skupiny DNRI (inhibitory zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu) je řazen bupropion = Wellbutrin SR (viz také 2. generace)

antidepresiva 5. generace

SNDRI jsou inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, noradrenalinu a dopaminu

 

 ANTIDEPRESIVA BLOKUJÍCÍ ALFA-2 RECEPTORY

sem patří mianserin = Lerivon, Mianserin, mirtazapin = Remeron, Mirzaten

 


INHIBITORY BIODEGRADACE

inhibitory MAO

 • neselektivni (ireverzibilní) inhibitory MAO (monoaminoxidázy)

hydrazinové preparáty: fenelzin, nialamid nehydrazinové preparáty: tranylcypromin = Parnate (s nutností dodržovat dietu s minimálním obsahem tyraminu a s rizikem hypertenze a kardiotoxicity. Porušení diety u těchto léků je námětem řady detektivních románů.)

 • selektivní (reverzibilní) inhibitory MAO (monoaminoxidázy)

MAO typu A: moclobemid = Aurorix. Dietní opatření nejsou nutná. (Mohou rovněž pozitivně ovlivňovat obsedantně-kompulzivní poruchu, poruchy příjmu stravy, fobie, posttraumatické stressové poruchy.)

MAO typu B: selegilin = Jumex (používá se také jako antiparinsonikum)

inhibitory COMT (katechol-O-metyltranferáza)

 


JINÁ FARMAKA POUŽÍVANÁ K LÉČBĚ AFEKTIVNÍCH PORUCH

amisulpride = Deniban je lék pro léčbu dysthymie (vleklá depresivní nálada)

FYTOFARMAKA

Léky rostlinného původu:

 • Jarsin je lék petřící do skupiny léků rostlinného původu (fytofarmaka). Obsahuje extrakt z třezalky tečkované, která má antidepresivní a anxiolytický účinek.
 • aantidepresivum rostlinného původu Saframyl pro léčbu lehké až středně těžké deprese, případně provázené nespavostí, dávkování 1 tableta denně. Objednejte zde.            

 

 

 

FARMAKA POUŽÍVANÁ K PROFYLAXI AFEKTIVNÍCH PORUCH

Do této skupiny patří např. lithium = Lithium carbonicum, Contemnol a také některá antiepileptika II. generace (carbamazepin = Biston, Tegretol; natrii valproas = Everiden, Convulex, Depakine) a III. generace (lamotrigine = Lamictal, topiramat = Topamax).

Tyto léky jsou používány především profylakticky u bipolární afektivní poruchy, ale mají rovněž účinek antimanický a antidepresivní.

K těmto lékům nově řadíme i antipsychotika tzv. 2. generace (= atypická antipsychotika), jako je ziprasidone (Zeldox), quetiapin (Seroquel), olanzapin (Zyprexa), risperidone (Risperdal, Risepro, Rispolux, Rispen).