Soudní znalec

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com

1. PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ v ČR  

Jsem ochránce spravedlivých!

činnost v oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie

 • vypracování expertních vyšetření či přezkoumání znaleckých posudků, zjištění platnosti závěti, platnosti či neplatnosti právních úkonů, vyjádření o způsobilosti k právním úkonům apod.
 • pomoc v oblasti rodinného, pracovního, správního a trestního práva v psychiatrii
 • možná privátní psychiatrická vyšetření a porada, diferenciální diagnostika, supervize a návrhy terapie 
  pro soukromé osoby, firmy, organizace i státní orgány, druhý názor
 • tele-psychiatrie (Skype, ZOOM,...)

činnost v oboru zdravotnictví stanovení nemajetkové újmy na zdraví - tedy v jakémkoliv medicínském oboru: chirurgie, traumatologie, neurologie, interna, psychiatrie,...

 • pomoc v problematice odškodnění bolesti a odškodnění ztížení společenského uplatnění, psychiatrická (psychická bolest, psychiatrické diagnózy,..), ale mu dělat jakákoliv hodnocení tělesného stavu (zlomeniny, ...)
 • stanovení bodů a částky v Kč pro kterýkoliv medicínský obor
 • zisk za psychickou bolest cca 60 000 Kč, zisk za posttraumatickou stresovou poruchu cca 100 000-1 000 000 Kč, při komplikacích až 2 500 000 Kč
 • hodnocení bolestného cca 3 měsíce po škodné události, hodnocení ztíženého společenského uplatnění za 1 rok od škodné události
 • potvrzování řidičských oprávnění, vyjádření o schopnosti práce
 • vyšetření před eutanazií
 • tele-psychiatrie: Skype, Zoom, Messenger,.... i do zahraničí
 • call centrum: konzultace po telefonu i do zahraničí

               

        Náš tým

 •     MUDr. Petr Roček ředitel, psychiatr
 •     Bc. Nikola Hemzalová, asistentka
 •     Bc. Martina Mikulková, asistentka

 

Certifikáty a osvědčeníKdy je vhodné vyšetření objednat?

 • můžete mít pocit, že je neplatná závěť, týkající se Vaší osoby nebo rodiny. Objednejte posouzení platnosti či neplatnosti závěti. Posuzuje se, zda osoba po stránce psychické byla či nebyla způsobilá závěť vyhotovit.
  můžete získat dojem, že jste byli poškozeni ve Vaší právní věci, v níž byl vyhotoven znalecký posudek v psychiatrii. Žádejte posouzení takového posudku.
 • oponentský posudek
 • můžete žádat vyjádření o způsobilosti k právním úkonům (dříve svéprávnosti), pokud máte pocit, že Vaši blízcí nejsou s to právní úkony provádět (například hospodaření s majetkem a penězi)
  nebo naopak o vyjádření směřované k navrácení způsobilosti k právním úkonům
 • za některých okolností, pokud je Vám například přisuzována duševní porucha, o ní si myslíte, že ji nemáte, žádejte k jejímu posouzení znalecké vyšetření. Podobně v případě Vašich blízkých.
 • Vy nebo Vaši příbuzní jste provedli právní úkon, který Vám přivodil neblahé následky. Pokud si myslíte, že tento úkon mohl být proveden pod vlivem psychické poruchy nebo v určitém psychickém rozpoložení, může se ukázat, že je neplatný. I tomto případě lze znalecké vyšetření objednat  k posouzení platnosti či neplatnosti právního úkonu.
 • postup jak získat příspěvek na péči pro osoby s duševní poruchou

Nemusíte mít pouze svého právníka,
    ale můžete mít i lékaře - psychiatra

 • který vám poradí, jak se ve složité problematice orientovat
 • který se vyjádří ke znaleckým posudkům
 • který za vás vyřeší medicínské aspekty vašeho problému
 • který bude stát na vaší straně podobně jako právník
 • vyšetření může zadat nejen státní orgán, jako například soud, ale také soukromá osoba, firma, organizace nebo pojišťovna
 • smluvní ceny
 • možné expresní provedení
 • revizní posudky
 • naprostá diskrétnost zaručena 
 • setkání také přes víkendy
 • úvodní konzultace, jednorázové konzultace, opakované konzultace
 • vyšetřím nemajetkovou újmu pro oběti železničního neštěstí v Pardubicích
 • potřebujete-li objednat služby:

            602 230 445

            expert.rocekpetr@gmail.com

            yu9gjx

            Skype: petr.rocek

            (zde napsat problém, dotaz. Připojte telefon)

                        

              Mám 2 atestace z psychiatrie, 25 let jsem pracoval jako primář na ženských oddělení, mám rozsáhlé zkušenosti z práce pro zahraníční firmy, co vyrábějí léky, jako Principal investigator.

                              

Psychické bolestné a ztížení společenského uplatnění:

Typická situace I: manžel bije manželku, pije, uráží ji, ... Následuje rozvod. A také kontroly v psychiatrické ambulanci s léčbou psychofarmaky. Diagnóza např. smíšená anxiózně-depresivní porucha, posttraumatická stresová porucha apod. Potom psychické bolestné okolo 60 000 Kč (po 3 měsících) a ztížené společenské uplatnění 100 000-2 000 000 Kč (po 1-2 letech). 

Typická situace II: člověk na motorce, havárie, potom kontroly v psychiatrické ambulanci s léčbou psychofarmaky. Diagnóza např. smíšená anxiózně-depresivní porucha, posttraumatická stresová porucha apod. Pak psychické bolestné okolo 60 000 Kč (po 3 měsících) a ztížené společenské uplatnění 100 000-1 500 000 Kč (po 1-2 letech). V případě deprese 3 000 000 Kč.

Přehled komponent MKF

Spolupráce s advokátními kancelářemi:

 • Mgr. Martin Bugaj, advokát
  IČO 07235950
  zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 18338
  Komenského 12/1, Bruntál, PSČ 792 01
  mail: martin.bugaj@atlas.cz
  mobil: +420 734 860 885
 • JUDr. Martin Štěpánek, advokát
  IČO: 713 46 155
  zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 13106
  Krapkova 709/4, Olomouc, PSČ 779 00
  mail: judr.stepanek@seznam.cz
  mobil: +420 777 793 562
 • Mgr. Vladimír Kubík, advokát
  sídlem Tovačovského 318/18, 767 01 Kroměříž
  IČ: 675 78 241
  evidenční číslo ČAK: 12228
  tel. 724 240 920
 • JUDr. Markéta Vallová, advokátní kancelář
  Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín
  mobil: 737 640 957
  vallova@advokat-zlin.cz
  www.advokat-zlin.cz
 • Rada, Čutková & Koptiš advokátní kancelář, s.r.o.
  se sídlem Široká 432/11, PSČ 370 01 České Budějovice
  IČ: 261 09 646
  DIČ: CZ26109646
  advokát zapsán u ČAK pod ev.č.: 11 558
  mobil: 606 936 110,
  tel: 387 200 158,
  koptis@advokatibudejovice.cz
  www.advokatibudejovice.cz
 • Mgr. Bc. Tomáš Mravec, advokát
  Nad Vývozem 4869, 760 05 Zlín
  IČO: 04009291
  Zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č. 16296
  tel.: 733 712 120
  www.akmravec.cz
 • Pavel Andrle, advokát  tel. č.732 50 80 80, e-mail: mgr.pavel.andrle@gmail.com, Přerov

UložitUložit

UložitUložit

UložitUložit

UložitUložit

UložitUložit

UložitUložit

UložitUložit

UložitUložit