Second opinion

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com

Kontakt s Psychoporadnou CZ nemusí být váš první kontakt s psychiatrem nebo psychologem, ať již osobní nebo virtuální. Můžete už nějakou dobu mít kontakt s někým, kdo se zaobírá vašimi problémy. Každý psycholog nebo psychiatr má své zkušenosti, vypracované ustálené postupy, určitou dobu praxe, rozdílný přístup.

Nemusí se ale nezbytně jednat pouze o psychiatra nebo psychologa. Můžete být v péči například praktického lékaře, internisty, kardiologa, neurologa, lékaře ORL nebo lékaře jiného medicínského oboru. Jako příklad uvádím článek o panické poruše (odstavec Možný příběh), která může být léčena odborníky více oborů a může být léčena nesprávně nebo nedostatečně. Jsou také diagnózy, které vyžadují multidisciplinární přístup, tedy pohled několika oborů, jako jsou například únavové syndromy, premenstruační dysforická porucha, psychické poruchy v graviditě a laktaci, somatoformní   poruchy, psychogenní bolestivá porucha, dráždivý tračník, neurocirkulační astenie apod.

Za různých okolností je rozumné, aby váš problém byl konzultován více odborníky, je vhodné požádat o názor na (například):

 • postup a alternativy postupu (ke komu a kam jít na vyšetření, za kterým lékařem)
 • jít vůbec k lékaři či psychologovi (je to medicínský problém?)
 • výběr odbornosti (jít za psychologem či psychiatrem nebo jiným specialistou?
 • rozhodnout se mezi léčbou ambulantní nebo pro hospitalizaci
 • léčbu, užité léky, jejich kombinaci, dávky, dobu podávání a délku podávání léků
  diagnózu
 • diferenciální diagnózu (zvážení všech alternativ, které připadají do úvahy)
 • techniky léčby
 • provedená laboratorní a další vyšetření (např. CT, magnetická rezonance, EKG, krevní odběry,...
  apod.


Takovémuto názoru se říká "druhý názor" nebo-li "second opinion". Pohled někoho jiného je někdy velmi důležitý, pohled z druhé strany, z jiného úhlu nebo z jiného oboru. Může dát nový směr léčby, navrhnout změnu léků nebo jejich kombinace, "uvidět" případně diagnózu očima svého oboru.

Nemusí se jednat vždy o věci klinické. Může se jednat i o věci soudní nebo právní povahy. Hospitalizaci proti vůli, reverzu , závěru znaleckého posudku apod.

Na Psychoporadnu CZ se obracejí klienti z dřívějška, také ti, kteří nikdy nebyli s Psychoporadnou CZ v kontaktu.

Potřebujete-li znát "druhý názor", objednejte konzultaci zde.