Psychické poruchy 2

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com

 

Test na přítomnost psychické poruchy

F50 – F59
Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory

F50 Poruchy příjmu jídla

F50.0 Mentální anorexie

F50.1 Atypická mentální anorexie

F50.2 Mentální bulimie

F50.3 Atypická mentální bulimie

F50.4 Přejídání spojené s jinými psychickými poruchami

F50.5 Zvracení spojené s jinými psychickými poruchami

F50.8 Jiné poruchy příjmu jídla

F50.9 Porucha příjmu jídla nespecifikovaná

F51 Neorganické poruchy spánku

F51.0 Neorganická nespavost

F51.1 Neorganická hypersomnie

F51.2 Neorganické poruchy rytmu spánek-bdění

F51.3 Somnambulizmus (náměsíčnictví)

F51.4 Noční děsy

F51.5 Noční můry (úzkostné sny)

F51.8 Jiné neorganické poruchy spánku

F51.9 Neorganická porucha spánku nespecifikovaná

F52 Sexuální dysfunkce nevyvolaná organickou poruchou nebo nemocí

F52.0 Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy

F52.1 Odpor k sexu (sexualitě) a nedostatečné prožívání sexuální slasti

.10 Odpor

.11 Nedostatečné prožívání sexuální slasti

F52.2 Selhání genitální odpovědi

F52.3 Dysfunkční orgazmus

F52.4 Předčasná ejakulace

F52.5 Neorganický vaginizmus

F52.6 Neorganická dyspareunie

F52.7 Hypersexualita

F52.8 Jiná sexuální dysfunkce nevyvolaná organickou poruchou nebo nemocí

F52.9 Nespecifikovaná sexuální dysfunkce nevyvolaná organickou poruchou nebo nemocí

F53 Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím neklasifikované jinde

F53.0 Mírné duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím neklasifikované jinde

F53.1 Závažné duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím neklasifikované jinde

F53.8 Jiné duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím neklasifikované jinde

F53.9 Duševní porucha spojená s šestinedělím nespecifikovaná

F54 Psychické a behaviorální faktory spojené s poruchami nebo chorobami klasifikovanými jinde

F55 Abúzus látek nevyvolávajících závislost

F55.0 Antidepresiva

F55.1 Laxativa

F55.2 Analgetika

F55.3 Antacida

F55.4 Vitaminy

F55.5 Steroidy nebo hormony

F55.6 Přírodní nebo lidové preparáty

F55.8 Jiné látky nevyvolávající závislost

F55.9 Nespecifikované

F59 Nespecifikované behaviorální syndromy spojené s fyziologickými dysfunkcemi a somatickými faktory

F60 – F69
Poruchy osobnosti a chování u dospělých (dříve psychopatie)

 • test na osobnost (FLAG), který vám zodpoví, jací zde; nabídne vám rozbor povolování a profesí, které jsou pro vás nejvhodnější
 • test na poruchu osobnosti, který prozradí, zda trpíte poruchou osobnosti a pokud ano, jakým typem... test se jmenuje "jste psychopat/ka?"


         

 

 

F60 Specifické poruchy osobnosti

 • F60.0 Paranoidní porucha osobnosti

  F60.1 Schizoidní porucha osobnosti

  F60.2 Dissociální porucha osobnosti

  F60.3 Emočně nestabilní porucha osobnosti

  .30 Impulzivní typ

  .31 Hraniční typ

  F60.4 Histriónská porucha osobnosti

  F60.5 Anankastická porucha osobnosti

  F60.6 Anxiózní (vyhýbavá) porucha osobnosti

  F60.8 Jiné specifické poruchy osobnosti

  F60.9 Porucha osobnosti nespecifikovaná

  F61 Smíšené a jiné poruchy osobnosti

  F61.0 Smíšené poruchy osobnosti

  F61.1 Nepříznivé změny osobnosti

  F62 Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit hrubému poškození nebo nemoci mozku

  F62.0 Přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti

  F62.1 Přetrvávající změna osobnosti po psychickém onemocnění

  F62.8 Jiné přetrvávající změny osobnosti

  F62.9 Přetrvávající změna osobnosti nespecifikovaná

  F63 Návykové a impulzivní poruchy

  F63.0 Patologické hráčství

  F63.1 Patologické zakládání požárů (pyromanie)

  F63.2 Patologické kradení (kleptomanie)

  F63.3 Trichotillomanie

  F63.8 Jiné návykové a impulzivní poruchy

  F63.9 Návyková a impulzivní porucha nespecifikovaná

  F64 Poruchy pohlavní identity

  F64.0 Transsexualizmus

  F64.1 Transvestitizmus dvojí role

  F64.2 Porucha pohlavní identity v dětství

  F64.8 Jiné poruchy pohlavní identity

  F64.9 Porucha pohlavní identity nespecifikovaná

  F65 Poruchy sexuální preference

  F65.0 Fetišizmus

  F65.1 Fetišistický transvestitizmus

  F65.2 Exhibicionizmus

  F65.3 Voyerství

  F65.4 Pedofilie

  F65.5 Sadomasochizmus

  F65.6 Mnohočetné poruchy sexuální preference

  F65.8 Jiné poruchy sexuální preference

  F65.9 Porucha sexuální preference nespecifikovaná

  F66 Psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací

  F66.0 Porucha sexuálního vyzrávání

  F66.1 Egodystonická sexuální orientace

  F66.2 Porucha sexuálních vztahů

  F66.8 Jiné poruchy psychosexuálního vývoje

  F66.9 Porucha psychosexuálního vývoje nespecifikovaná

  Pátý znak označuje spojení s:

  .x0 Heterosexualitou

  .x1 Homosexualitou

  .x2 Bisexualitou

  .x8 Jinou, včetně prepubertální

  F68 Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých

  F68.0 Zpracovávání tělesných symptomů z psychických důvodů

  F68.1 Záměrné vyvolávání nebo předstírání somatických nebo psychických symptomů nebo tělesné či psychické neschopnosti (předstíraná porucha)

  F68.8 Jiné specifikované poruchy osobnosti a chování u dospělých

  F69 Nespecifikovaná porucha osobnosti a chování u dospělých

  F70 – F79
  Mentální retardace (duševní opoždění)

  F70 Lehká mentální retardace

  F71 Středně těžká mentální retardace

  F72 Těžká mentální retardace

  F73 Hluboká mentální retardace

  F78 Jiná mentální retardace

  F79 Nespecifikovaná mentální retardace

   

  Čtvrtý znak určuje rozsah přidruženého postižení chování:

  x.0 Žádné nebo minimální postižení chování

  x.1 Výrazné postižení chování, vyžadující pozornost nebo léčbu

  x.8 Jiná postižení chování

  x.9 Bez zmínky o postižení chování

  F80 – F89
  Poruchy psychického vývoje

  F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka

  F80.0 Specifická porucha artikulace řeči

  F80.1 Expresivní porucha řeči

  F80.2 Receptivní porucha řeči

  F80.3 Získaná afázie s epilepsií (Landauův-Kleffnerův syndrom)

  F80.8 Jiné vývojové poruchy řeči a jazyka

  F80.9 Vývojová porucha řeči a jazyka nespecifikovaná

  F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností

  F81.0 Specifická porucha čtení

  F81.1 Specifická porucha psaní

  F81.2 Specifická porucha počítání

  F81.3 Smíšená porucha školních dovedností

  F81.8 Jiné vývojové poruchy školních dovedností

  F81.9 Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná

  F82 Specifická vývojová porucha motorické funkce

  F83 Smíšené specifické vývojové poruchy

  F84 Pervaziní vývojové poruchy

  F84.0 Dětský autizmus

  F84.1 Atypický autizmus

  F84.2 Rettův syndrom

  F84.3 Jiná dezintegrační porucha v dětství

  F84.4 Hyperaktivní porucha spojená s mentální retardací a stereotypními pohyby

  F84.5 Aspergerův syndrom

  F84.8 Jiné pervazivní vývojové poruchy

  F84.9 Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná

  F88 Jiné poruchy psychického vývoje

  F89 Nespecifikovaná porucha psychického vývoje

  F90 – F98
  Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci

  F90 Hyperkinetické poruchy

  F90.0 Porucha aktivity a pozornosti

  F90.1 Hyperkinetická porucha chování

  F90.8 Jiné hyperkinetické poruchy

  F90.9 Hyperkinetická porucha nespecifikovaná

  F91 Poruchy chování

  F91.0 Porucha chování ve vztahu k rodině

  F91.1 Nesocializovaná porucha chování

  F91.2 Socializovaná porucha chování

  F91.3 Porucha opozičního vzdoru

  F91.8 Jiné poruchy chování

  F91.9 Porucha chování nespecifikovaná

  F92 Smíšené poruchy chování a emocí

  F92.0 Depresivní porucha chování

  F92.8 Jiné smíšené poruchy chování a emocí

  F92.9 Smíšená porucha chování a emocí nespecifikovaná

  F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství

  F93.0 Separační úzkostná porucha v dětství

  F93.1 Fobická úzkostná porucha v dětství

  F93.2 Sociální úzkostná porucha v dětství

  F93.3 Porucha sourozenecké rivality

  F93.8 Jiné emoční poruchy v dětství

  F93.9 Emoční porucha v dětství nespecifikovaná

  F94 Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství a adolescenci

  F94.0 Elektivní mutizmus

  F94.1 Reaktivní porucha příchylnosti v dětství

  F94.2 Dezinhibovaná příchylnost v dětství

  F94.8 Jiné poruchy sociálních vztahů v dětství

  F94.9 Porucha sociálních vztahů v dětství nespecifikovaná

  F95 Tikové poruchy

  F95.0 Přechodná tiková porucha

  F95.1 Chronická motorická nebo vokální tiková porucha

  F95.2 Kombinovaná vokální a mnohočetná motorická tiková porucha (Tourettův syndrom)

  F95.8 Jiné tikové poruchy

  F95.9 Tiková porucha nespecifikovaná

  F98 Jiné poruchy chování a emocí začínající obvykle v dětství a v adolescenci

  F98.0 Neorganická enuréza

  F98.1 Neorganická enkopréza

  F98.2 Porucha příjmu jídla v útlém a dětském věku

  F98.3 Pika infantilní a v dětství

  F98.4 Poruchy se stereotypními pohyby

  F98.5 Koktavost (zadrhávání)

  F98.6 Breptavost

  F98.8 Jiné specifikované poruchy chování a emocí začínající obvykle v dětství a v adolescenci

  F98.9 Nespecifikované poruchy chování a emocí začínající obvykle v dětství a v adolescenci

  F99
  Duševní porucha jinde nespecifikovaná

  Nedoporučovaná zbývající kategorie, nelze-li použit jiný kód z F00 – F98.

  Pramen: MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize