Závislost na Internetu

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com

Dříve se hovořilo o tzv. monomániích, řadila se sem například pyrománie (chorobné zakládání ohňů), kleptománie (chorobné krádeže) a řada dalších.

Aktuálně vypadá klasifikace následně:

F63 Návykové a impulzivní poruchy

F63.0 Patologické hráčství (gambling)
F63.1 Patologické zakládání požárů (pyromanie)
F63.2 Patologické kradení (kleptomanie)
F63.3 Trichotillomanie
F63.8 Jiné návykové a impulzivní poruchy
F63.9 Návyková a impulzivní porucha nespecifikovaná

 

 

 

 

Do těchto poruch prozatím není řazena závislost na Internetu. Internet je prostředím bez zábran, prostředím anonymity. Svádí k možnostem jednání, které je jinak nemožné, nedostupné, odsuzované nebo zakázané. Svádí ke změně identity, ke hře na někoho jiného. Svádí nepřebernou možností interakce mezi jedincem a Internetem, která může být ryze pasivní (nákup v Internetovém shopu, viz článek závislost na nakupování, gambling) nebo aktivní: možnost chatu, seznamky, hraní her ve více osobách apod. Jedná se tedy o experiment s novou identitou, možnost vytvořit alternativní osobu nebo osoby. Vznikají nové, dříve neexistující virtuální vztahy jedince s komplexy, izolací od okolí, s pocity insufficience, chronicky stresovaní se stávají komunikujícími, silnými, mají pocit naplnění, realizace....

 

 Bude se při pojmenování takové předpokládané závislosti používat termín IAD (Internet addiction disorder)? Uvidíme. Závislost na Internetu může vést k puzení navštívit webové stránky znovu a znovu, ztrácet kontrolu nad časem, který je na Internetu tráven, k nekonečnému hraní her, k prohrám významným částek  při hazardních hrách a na druhé straně k progresi sociální izolace v reálné, nevirtuální společnosti. Extrémně může dojít až k selhávání jak v zaměstnání, tak v  rodinném či sociálním životě.

Je-li jedinec od Internetu odloučen, může pociťovat odvykací symptomy (dříve abstinenční příznaky) - podrážděnost,  nervozitu, agresivitu a další. Snaží se vyhledat Internet za každou cenu.

Takovým problémům může propadnout kdokoliv, více k IAD inklinují jedinci s komplexy, lidé vystavení nadměrnému stresu, kteří žijí v určité sociální izolaci, jedinci schizoidní, schizotymní, se skrytými sexuálními tužbami. Roli mohou sehrávat dlouhodobé partnerské nebo pracovní problémy, samozřejmě také přítomnost některých psychických poruch, jako například:

deprese
sociální fobie
poruchy osobnosti
poruchy sexuální preference
jiné závislosti