Posouzení rizika sebevražedného jednání

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com


Test umožňuje ověřit přítomnost sebevražedného rizika a jeho stupeň, potřebu případné léčby. Sebevražedné myšlenky se mohou vyskytnout samostatně, ale častěji jako součást některé psychické poruchy. 
Máte-li takové myšlenky, doporučujeme vyplnit tento test.

  • Test představuje jednorázový rozbor vašeho problému či potíží.
  • Výsledkem testu není jen jednoduchá odpověď, ale podrobný odborně fundovaný rozbor problému s doporučením dalšího vhodného postupu včetně případných alternativ léčby.
  • Test zahrnuje systém 23 otázek a okno pro zadání dalších podrobností o vašich potížích.
  • Odpověď dostáváte emailem.

Odpověď dostáváte emailem v den platby, nejpozději do týdne po připsání částky na účet Psychoporadny CZ.

Test je placený a jeho vyhodnocení, které je velmi časově náročné,  dostáváte v den přijetí platby na účet Psychoporadny CZ nebo den po téPři platbě kartou máte výsledek ještě dnes. Výsledek testu dostanete po provedení našeho rozboru a nikoliv po jeho vyplnění.Prvních 5 otázek se týká posledního měsíce, šestá celého vašeho života.
Do okna pod test uveďte výstižně a přehledně případné další informace, pokud v testu odpovíte „ano“ na některou z otázek, kde blíže rozveďte. Nebo uveďte jakékoliv další údaje, co sami uznáte za vhodné – vše popište co nejvýstižněji (účelem popisu není kvantita, ale kvalita).- takto označené položky musí být vyplněny.
anonejsem si jist/ane

Myslel/a jste si v minulém měsíci, že by bylo lépe být mrtvý/á nebo jste si přál/a být mrtvý/á?

Chtěl/a jste si v minulém měsíci ublížit?

Myslel/a jste na sebevraždu v minulém měsíci?

Dělal/ a jste v minulém měsíci plány na sebevraždu?

Pokusil/a jste se v minulém měsíci o sebevraždu?

Pokusil/a jste se během vašeho života někdy o sebevraždu?

Léčíte se pro nějakou psychickou poruchu?

 Léčíte se na nějaké tělesné onemocnění

Máte deprese?

Máte problémy se spaním?

Berete psychofarmaka?

 Berete jiné léky než psychofarmaka?

Pokusil se někdo z vašich pokrevních příbuzných o sebevraždu?

 Berete drogy?

Jste závislý/á na alkoholu?

Navštívil/a jste někdy psychiatra nebo psychologa?

 Žijete sám/a?

 Jste rozvedený/á?

Bydlíte ve městě?

Máte příbuzné?

Máte přátele?

Máte uzavřenou povahu?

Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?
12. jak se hodnotíte povahou?
13. uveďte faktory, které mohly sehrát roli při vzniku vašich potíží (stres, psychoaktivní látky, životní problémy, ...)