Posouzení přítomnosti psychické poruchy SCL-90

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com


Test SCL-90 umožňuje ověřit přítomnost většiny existujících psychických symptomů a tedy posoudit možnost existence psychické poruchy.

• Test představuje jednorázový rozbor vašeho problému či potíží.
• Výsledkem testu není jen jednoduchá odpověď, ale podrobný odborně fundovaný rozbor problému s doporučením dalšího vhodného postupu včetně případných alternativ léčby.
• Test zahrnuje systém 90 otázek a okno pro zadání dalších podrobností o vašich potížích.
• Odpověď dostáváte emailem.

Test je placený a jeho vyhodnocení dostáváte v den přijetí platby na účet Psychoporadny CZ nebo den po téPři platbě kartou máte výsledek ještě dnes. Výsledek testu dostanete po provedení našeho rozboru a nikoliv po jeho vyplnění.

 Ke každému vyhodnocenému testu je volen komplexní a individuální přístup: aby bylo možno co nejpřesněji odpovědět, uveďte ve formuláři pod poslední otázkou testu odpovědi na níže uvedené otázky. Odpovědi na otázky zajistí, aby

  • hodnocení testu bylo  komplexní
  • hodnocení testu bylo individuální

Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?
12. jak se hodnotíte povahou?

Hodnotí se zejména poslední týden.- takto označené položky musí být vyplněny.
vůbec netrochustředněhodněmimořádně mnoho

bolesti hlavy

nervozita, vnitřní neklid nebo rozechvění

nechtěné, vtíravé myšlenky, slova, nápady nebo melodie, kterých se nemůžeme zbavit

pocity na omdlení nebo závratě

ztráta sexuálního zájmu nebo uspokojení

pocit, že vás druzí kritizují

pomyšlení, že někdo jiný může ovládat vaše myšlenky

pocit, že druzí mají vinu na většině vašich obtíží

strach, že si něco nepamatujete nebo v případě potřeby si na to okamžitě nevzpomenete

nesnášíte povrchnost, nedbalost nebo nepořádnost

dáte se snadno znepokojit nebo podráždit

bolesti u srdce, v oblasti nad srdcem nebo na hrudníku

pocity strachu z otevřených prostranství (široké ulice, parky, pole)

pocit, že máte málo energie nebo jste zpomalen/a

myšlenky na ukončení vašeho života

slyšení hlasů, zvuků, šeptání, hovorů, komentářů, příkazů apod., které jiné neslyší

třesavka, svalové chvění v rukách, nohách

 pocit, že se většině lidí nedá věřit

špatná chuť k jídlu

mít blízko k pláči, snadno se rozplakat

cítit se plachý/á, stydlivý/á nebo nesvůj/á ve vztahu k opačnému pohlaví

pocit, jako byste byl/a chycen/a do pasti, zaskočen/a, přistižen/a při něčem nedovoleném

náhlé a bezdůvodné stavy vyplašenosti, zděšení, paniky

náhlé a bezdůvodné výbuchy nálad, které nemůžeme ovládat

obavy, strach vycházet sám/a z domova

sebeobviňování

bolesti páteře

pocit, že vám něco brání dostat se z místa (ukončit práci apod.)

pocit osamělosti, opuštěnosti

sklíčenost, skleslost, pocit beznaděje, smutná nálada

připouštět si nadměrné starosti

pocit, že nemáte o nic zájem

neurčité pocity úzkosti a strachu

snadná zranitelnost citů

pocit, že druzí čtou nebo znají vaše myšlenky nebo vám je odnímají ven z hlavy

pocit, že vám druzí nerozumějí nebo s vámi necítí

pocit, že jsou vám lidé nepřátelští nebo vás nemají rádi

nutnost vše dělat velmi pomalu, aby to bylo správně

bušení srdce nebo jeho zrychlený typ, vnímání tepu, vnímání, jak krev proudí v cévách

návaly pocitu na zvracení nebo nevolnost od žaludku

pocity méněcennosti vůči druhým

bolesti svalů

pocit, že druzí koukají, sledují vás nebo si o vás povídají

potíže s usínáním

potřeba kontrolovat nebo překontrolovávat po sobě to, co děláte

nerozhodnost, rozhodování se s obtížemi

strach z cesty autobusem, vlakem, tramvají nebo metrem

pocity nedostatku vzduchu, krátkosti dechu nebo neschopnost dodýchnout

návaly horka nebo chladu

nutnost vyhnout se ze strachu určitým místům, předmětům nebo činnostem

pocity prázdné hlavy

necitlivost nebo pocity pálení některých míst těla

pocit knedlíku v hrdle

pocit beznaděje do budoucnosti

vedlejší myšlenky brání soustředit se

pocity slabosti v některých částech těla

pocity napětí nebo vzrušenosti

pocity tíže v rukou nebo nohou

myšlenky o smrti nebo umírání

přejídání se

cítit se nesvůj/nesvá, nejistý/nejistá, když se na vás lidé dívají nebo o vás hovoří

objevují se myšlenky, které vám nejsou vlastní (jako by byly vloženy druhými hypnózou, sugescí apod.)

míváte nutkání, nápady někoho ztlouci, zranit nebo mu jinak ublížit

probouzíte se příliš brzy

nutkání opakovat tytéž úkony jako doteky, počítání, mytí se apod.

neklidný nebo narušená spánek

touha lámat, rozbíjet nebo jinak ničit věci anebo se poškozovat

míváte nápady nebo názory, které nejsou pro druhé

cítíte se nesvůj/nesvá, nejistý/á mezi lidmi

v návalu lidí jako ve frontě, v obchodě, kině se cítíte nepříjemně, nejistě

pociťujete vše jako námahu

chvilky hrůzy nebo paniky

při jídle nebo pití v přítomnosti lidí nepříjemný pocit

dostávat se do častých sporů

nepříjemný pocit nervozity, jste-li o samotě

druzí vám nevěří nebo nevyjadřují dostatečné uznání za vaše úspěchy či zásluhy

pocit samoty, osamělosti, i když jste mezi lidmi

pocity takového neklid, nepokoje, že nemůžete ani klidně sedět

pocit, že za nic nestojíte, že k ničemu nejste, nikam se nehodíte

pocit nebo dojem, jako by známé věci byly podivné nebo neskutečné

zlostně na někoho pokřikovat, křičet nebo zlostně, vztekle házet, bouchat věcmi

strach z omdlení na veřejnosti

myšlenky, že vás lidé využijí nebo zneužijí, dáte-li jim příležitost, pokud se necháte

míváte myšlenky sexuálního obsahu, které vás silně obtěžují nebo znepokojují

myšlenky, že byste měl/a být potrestána za vaše hříchy, přestupky nebo poklesky

nepříjemný, tísnivý pocit, že musíte něco udělat, něco si zařídit, dát si udělat nějakou věc

myšlenky, že se něco děje nebo se již stalo něco vážného, změna s vaším tělem

necítit citovou blízkost k žádné osobě

pocit viny

dojem, že s vaším myšlením, myšlenkami, rozumem není něco v pořádku

Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?
12. jak se hodnotíte povahou?
13. uveďte faktory, které mohly sehrát roli při vzniku vašich potíží (stres, psychoaktivní látky, životní problémy, ...)