Deprese MADRS+

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com


Test umožňuje ověřit přítomnost depresivních symptomů, jejich intenzitu a stupeň, potřebu případné léčby. Jde o zjednodušený test MADRS, doplněný o řadu dalších otázek


• Test představuje jednorázový rozbor vašeho problému či potíží.
• Výsledkem testu není jen jednoduchá odpověď, ale podrobný odborně fundovaný rozbor problému s doporučením dalšího vhodného postupu včetně případných alternativ léčby.
• Test zahrnuje systém 43 otázek a okno pro zadání dalších podrobností o vašich potížích.
• Odpověď dostáváte emailem.

Test je placený a jeho vyhodnocení, které je velmi časově náročné,  dostáváte v den přijetí platby na účet Psychoporadny CZ nebo den po téPři platbě kartou máte výsledek ještě dnes. Výsledek testu dostanete po provedení našeho rozboru a nikoliv po jeho vyplnění.

Odpověď dostáváte emailem v den platby, nejpozději však do týdne po připsání částky na účet Psychoporadny CZ.

Na stránkách Psychoporadny CZ je umístěno více testů na deprese. Vyberte ten, který nejvíce "sedí" na vaše depresivní potíže.

 

Výhody objednávky v Psychoporadně CZ

1. Ke konzultacím, opakovaným konzultacím, minikonzultacím a komunikaci komunikačními programy (Skype, ICQ) písmem nebo hlasově je na výběr psycholog nebo psychiatr nebo obojí
2. Rychlá odpověď - zpravidla v den platby
3. Podrobná odpověď - několik stránek textu A4 (3-7)
4. Specifická odpověď - připravená šitá na míru klienta (tedy nikoliv obecná odpověď nebo zkopírovaná odpověď, která se posílá každému stejná)
5. Kvalitní odpověď - vychází z aktuálních a posledních poznatků psychiatrie či psychologie
6. Testy specifické na nejdůležitější oblasti psychických poruch (úzkost, deprese, fobie,...) a testy nespecifické -  na zjištění přítomnosti psychické poruchy
7. Znalecká vyšetření pro soukromé osoby i pro státní orgány
8. Účast ve výzkumu (léky zdarma)
9. Produkty Psychoshopu a Lékárny: některé z nich se používají v léčbě některých psychologicko-psychiatrických potíží, například: Happylite, plnospektrální simulátor slunce,  AVS přístroje (psychowalkmany); calcium brain  tonic capsules (zlepšení výkonnosti nervového systému
10.Při registraci sleva 10 na služby a 5 procent na zboží 

 

Ke každému vyhodnocenému testu je volen komplexní a individuální přístup: aby bylo možno co nejpřesněji odpovědět, uveďte ve formuláři pod poslední otázkou testu odpovědi na níže uvedené otázky. Odpovědi na otázky zajistí, aby

  • hodnocení testu bylo  komplexní
  • hodnocení testu bylo individuální

Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?
12. jak se hodnotíte povahou?Každá položka testu je zaměřena na deprese a její příznaky. Hodnotíte poslední týden.
Do okna pod test uveďte výstižně a přehledně případné další informace, pokud v testu odpovíte „ano“ na některou z otázek, kde blíže rozveďte. Nebo uveďte jakékoliv další údaje, co sami uznáte za vhodné – vše popište co nejvýstižněji (účelem popisu není kvantita, ale kvalita).- takto označené položky musí být vyplněny.
není smutekposmutnělý/á, působí málo živě, ale rozveselí se a je schopen „vyjasnění“ nálady bez potížípůsobí smutně a nešťastně po většinu dnecelou dobu působí nešťastně, extrémně skleslý/á a depresivní

Zjevný smutek (deprese objektivně) tedy, jak vás vidí ostatní lidé, vaše okolí. Smutek, deprese, zoufalství znamenají více než jen přechodně posmutnělou a špatnou náladu; představují melancholii, sklíčenost a beznaději, které mají své projevy v řeči, výrazu tváře a držení těla. Hodnoťte hloubku deprese a neschopnost se rozveselit vlivem jiné osoby či působení zevních faktorů.

příležitostný smutek přiměřený životním okolnostemsmutná a skleslá nálada, ale snadno se z ní „dostanete“ a rozveselíte se bez potížípronikavý pocit smutku a sklíčenosti, které vás ovládají, ale nálada je ještě ovlivňována zevními vlivytrvalý stále přítomný a neměnící se smutek, neštěstí nebo melancholie, skleslost, pocity zoufalství

Líčený (=subjektivní) smutek - tedy, jak se cítíte vy sám/a. Zahrnuje pokles nálady, smutek, depresi, melancholii nebo pocit beznaděje. Hodnoťte intenzitu, trvání a rozsah, hodnoťte také případné souvislosti se zevními událostmi, o nichž myslíte, že mají na náladu vliv a dokážou horší náladu potlačit.

klidný. Pouze prchavé vnitřní napětí přiměřené životním událostempříležitostné pocity popudlivosti a dyskomfort, občasné stavy vnitřního napětítrvalý anebo častý stav a pocit vnitřního napětí až přechodné paniky, případně úzkostné trýzně nebo hrůzy, kterou můžete ovládnout jen s obtížemineutišitelná obava nebo úzkost. Nepřekonatelná panika. Trvalé stavy vnitřního napětí nebo neklidu; přítomnost paniky, co vás ovládá

Vnitřní napětí – pocity těžko popsatelného vnitřního neklidu, nevůle, napětí, nervozity, stupňující se případně až do paniky, děsu nebo úzkostné trýzně. Představuje pocit, který je vyjadřován jako nemoc, resp. jako dyskomfort, popudlivost, vnitřní nepokoj, duševní napětí vedoucí k panice či obavám či úzkosti. Hodnoťte v souvislosti s intenzitou, frekvencí, trváním a rozsahem uklidnění, které po okolí vyžadujete.

spí jako obvyklenepatrné potíže s usnutím nebo mírně snížený, lehký nebo přerušovaný spánek, lehké snížení hloubky nebo trvání spánku, spánek může být neklidnýspánek je zkrácen nebo přerušen nejméně o 2 hodinyspíte méně než 2-3 hodiny

Snížení spánku - představuje zkušenost nesnížením trvání nebo hloubky spánku ve srovnání s ostatní populací vašeho věku; zkrácený, mělký spánek v porovnání se zdravým, normálním spánkem.

normální nebo zvýšená chuť k jídlulehce snížená chuť k jídlunechutenství, bez chuti k jídlu. Jídlo je bez chutido jídla se musíte nutit nebo vás přemlouvají, abys se vůbec najedl/a

Snížení chuti k jídlu, nechutenství - představuje pocit snížené chuti k jídlu ve srovnání s vašimi normálními poměry. Hodnoťte, jak máte na jídlo chuť nebo jak se musíte do jídla nutit.

žádné problémy se soustředěnímpříležitostné problémy se soustředěnímpotíže v soustředění a udržení myšlenky, myšlenkové niti, které snižují schopnost číst anebo udržet konverzacisoustředění se na četbu nebo konverzaci jen s největšími obtížemi

Poruchy soustředění - představují problémy se soustředěním (pozornosti), které se mohou stupňovat až do extrémního narušení myšlenkového procesu, což vás může činit nezpůsobilým/ou v koncentraci pozornosti. Hodnoťte intenzitu, frekvenci a stupeň nezpůsobilosti.

normální iniciativaproblémy se započetím aktivit, nevůle něco začítpotíže s přinucením se do běžné denní činnosti, vše vyžaduje zvýšenou námahuúplná neschopnost se rozhodnout, ztráta iniciativy, malátnost. Neschopen/na udělat cokoliv bez dopomoci

Ztráta iniciativy, abulie - představuje potíže se započetím nebo pozvolným zahájením nebo prováděním denních aktivit. Jde o poruchu volní složky jednání na počátku nebo v průběhu běžné denní činnosti (například rozhodování se o tom, zda půjdete nakoupit, rozhodování se o tom, zda půjdete večer na schůzku, zda musíte udělat nějaké domácí práce apod.)

normální zájem o okolí a jiné lidi, normální reaktivitasnížená schopnost těšit se z běžných zájmů, snížená emoční reakce na běžné životní okolnostinemá citový zájem o okolí, o přátele a známé zkušenost být emočně

Neschopnost citové odezvy (anhedonie) - představuje subjektivní zkušenost sníženého zájmu o okolí nebo aktivity, které normálně přinášely potěšení. Jde o snížené emoční reakce na zevní podněty, životní podnikání a lidi. Schopnost reagovat s adekvátním emočním doprovodem na okolnosti je snížena.

žádné pesimistické myšlenkyobčasné myšlenky o vlastní méněcennosti, sebevýčitky, obviňování se, přemýšlení o vlastních chybáchsoustavné sebeobviňování, myšlenky o vlastních chybách, proviněních nebo prohřešcích, které však mají doposud určité racionální jádro; zvýšeně pesimistický názor na budoucnost ruinační (vše špatně skončí), pesimistické chorobné přesvědčení a obviňování se (například z domnělých hříchů), za události, za které jste způsobil/a a které související s odplatou vůči vaší osobě a s vašim hříchem. Sebeobviňování, která jsou absurdní a neotřesitelná /neodklonitelná/, nevyvratitelná

Pesimismus - pocity až myšlenky provinilosti, méněcennosti, sebeobviňování, vlastní hříšnosti, sebeobviňování se, zásluhy trestu, ruinační úvahy

má zájem o život a bere jej, jaký jeobavy ze života, otrávený životem. Pouze prchavé sebevražedné myšlenkyraději by zemřel. Sebevražedné jsou časté a sebevražda je považována jako možné řešení situace, ale plány na sebevraždu nejsou konkrétní a promyšlenéjasné plány na sebevraždu s čekáním na vhodnou příležitost. Aktivní chystání se a příprava k sebevraždě

Sebevražedné myšlenky - představují pocit, že život nemá cenu, že nestojí za to žít, že smrt by byla východiskem a vítána; jsou přítomny sebevražedné myšlenky a přípravy k vykonání sebevraždy. Případné dříve provedené sebevražedné pokusy se nehodnotí.

anospíše anospíše nene

Mluvil/a jste nebo jste se pohyboval pomaleji než je pro vás normální nebo jste byl roztřesený/á, neklidný/á nebo jste měla/a obtíže klidně sedět téměř každý den?

anospíše anospíše nene

Cítil/a jste se unavený/á nebo bez energie téměř každý den?

anospíše anospíše nene

Cítil/a jste se bezcenný/á nebo něčím vinný/á téměř každý den?

anospíše anospíše nene

Měl/a jste během vašeho života jiná období trvající dva nebo více týdny, kdy jste se cítil/a depresivní a bez zájmu o většinu věcí a měl/a jste většinu symptomů, uvedených výše?

anospíše anospíše nene

Měl/a jste mezi vaší současnou a poslední epizodou deprese období v trvání nejméně dvou měsíců bez deprese nebo bez ztráty zájmů? V případě, že jste neměl/a dříve žádné depresivní epizody, uveďtte tento údaj níže (v posledním poli).

anospíše anospíše nene

Pokud jste již měla/a období deprese, jsou mezi obdobími deprese období, kdy nemáte vůbec žádné nebo téměř žádné potíže? V případě, že jste neměl/a dříve žádné depresivní epizody, uveďtte tento údaj níže (v posledním poli).

anospíše anospíše nene

Ztratil/a jste během vaší současné depresivní epizody schopnost reagovat na věci, podněty a zážitky, které vám předtím vyvolávaly radost nebo vás rozveselily?

anospíše anospíše nene

Cítil/a jste depresi, která je odlišná (hlubší, výraznější, neodklonitelná) od pocitů, které jste prožil/a (nebo které byste prožil/a) při ztrátě blízké osoby?

anospíše anospíše nene

Cítil/a jste se pravidelně ráno hůře téměř každý den?

anospíše anospíše nene

Probouzel/a jste se téměř každý den nejméně o dvě hodiny dříve než obvykle a měl/a jste obtíže opět usnout?

anospíše anospíše nene

Cítil/a jste nesmírnou vinu, zcela nepřiměřenou dané situaci?

anospíše anospíše nene

Máte pocit ztráty iniciativy, aktivity?

anospíše anospíše nene

Máte tendence polehávat, „přitahuje vás postel“?

anospíše anospíše nene

Máte nezájem o sexuální život nebo problém/y v sexuálním životě, menstruační potíže nebo změny nálady před menstruací?

anospíše anospíše nene

Máte pocit ztráty vůle?

anospíše anospíše nene

Máte pocit ztráty nálady nebo „prázdné“ nálady?

anospíše anospíše nene

Máte problémy s rozhodováním?

anospíše anospíše nene

Máte pocit celkové slabosti?

anospíše anospíše nene

Máte závratě?

anospíše anospíše nene

Máte pocity na zvracení?

anospíše anospíše nene

Máte tlaky v žaludku nebo v břiše?

anospíše anospíše nene

Máte poruchy trávení?

anospíše anospíše nene

Máte zácpu?

anospíše anospíše nene

Máte dlouhodobé bolesti v různých částech těla (hlava, páteř, břichu, hrudník, svaly, klouby), pro které nebyla zjištěna jasná tělesná příčina?

anospíše anospíše nene

Máte pocity bušení srdce (palpitace)?

anospíše anospíše nene

Máte pocit těžkých končetin?

anospíše anospíše nene

Máte třes?

anospíše anospíše nene

Máte šumění nebo tikání v uších?

anospíše anospíše nene

Máte pocit rozmazaného vidění nebo vidění „mušek“ – drobné černé body v zorném poli?

anospíše anospíše nene

Máte pocit tíhy na hrudníku, pocit nedostatečnosti dechu nebo stíženého dýchání, neschopnosti se nadýchnout?

anospíše anospíše nene

Máte potíže s polykáním?

anospíše anospíše nene

Pociťujete ztuhlost nebo ochablost svalstva, stažení svalstva, pálení ve svalech?

Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?
12. jak se hodnotíte povahou?
13. uveďte faktory, které mohly sehrát roli při vzniku vašich potíží (stres, psychoaktivní látky, životní problémy, ...)