Panická porucha

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com


Test umožňuje ověřit přítomnost příznaků typických pro panickou poruchu, jejich stupeň, a potřebu případné léčby. Trpíte záchvaty náhlé úzkosti? Máte obavy ze smrti?  Mravenčí vám ruce?  Voláte často pohotovost?  Provedli vám laboratorní a další vyšetření (např. EKG, vyšetření zažívacího traktu pro různé zažívací obtíže, ...) a nikdo nic nezjistil?

Pokud ano, doporučujeme vyplnit tento test.

  • Test představuje jednorázový rozbor vašeho problému či potíží.
  • Hlavním příznakem je náhlá úzkost. Ataky nejsou omezeny na určitou situaci, nelze je předvídat. Jindy jsou ve vazbě na fobické situace. Ataky nesouvisejí s námahou nebo s vystavením se nebezpečným nebo život ohrožujícím situacím.
  • Výsledkem testu není jen jednoduchá odpověď, ale podrobný odborně fundovaný rozbor problému.
  • Výsledek testu zahrnuje rozbor vašich potíží, případnou diferenciální diagnózu a doporučení dalšího vhodného postupu včetně případných alternativ léčby.
  • Test zahrnuje systém 31 otázek a okno pro zadání dalších podrobností o vašich potížích.
  • Test využijte jen tehdy, pokud neznáte vaši případnou diagnózu. Jinak použijte objednání konzultace.
  • Odpověď dostáváte emailem v den platby, nejpozději však do týdne po připsání částky na účet Psychoporadny CZ.

Test je placený a jeho vyhodnocení dostáváte v den přijetí platby na účet Psychoporadny CZ nebo den po téPři platbě kartou máte výsledek ještě dnes. Výsledek testu dostanete po provedení našeho rozboru a nikoliv po jeho vyplnění.Ke každému vyhodnocenému testu je volen komplexní a individuální přístup: aby bylo možno co nejpřesněji odpovědět, uveďte ve formuláři pod poslední otázkou testu odpovědi na níže uvedené otázky. Odpovědi na otázky zajistí, aby

  • hodnocení testu bylo  komplexní
    hodnocení testu bylo individuální

Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?
12. jak se hodnotíte povahou?

Instrukce pro vyplnění

Přečtěte si pečlivě každou větu. Pro každou položku vyberte ve sloupcích tu položku, která nejlépe vyjadřuje vaše případné potíže.- takto označené položky musí být vyplněny.
AnoNejsem si jist/aNe

1. Prožil/a jste opakované ataky úzkosti, které nejsou v souvislosti s určitou konkrétní fobickou situací (uzavřený prostor, výška, jednání s lidmi, jízda metrem, apod.) nebo fobickým objektem (např. zvíře, lidé) a které se často objevily nepředvídaně a často i bezdůvodně?

2. Jednalo se o epizodu intenzivního strachu a nepohody, která byla jasně časově ohraničená?
Klikněte si pro doplňující informace

3. Začala tato epizoda náhle?
Klikněte si pro doplňující informace

4. Dosáhla tato epizoda maxima během několika málo minut nebo desítek minut a trvala několik minut nebo desítek minut.
Klikněte si pro doplňující informace

5. Vyskytlo se během ataky bušení srdce nebo zrychlený puls?
Klikněte si pro doplňující informace

6. Vyskytlo se během ataky zvýšené pocení?

7. Vyskytlo se během ataky chvění nebo třes (zejména rukou)?

8. Vyskytlo se během ataky sucho v ústech (aniž by měly vliv užívané léky nebo snížený příjem tekutin)?

9. Vyskytly se během ataky potíže s dýcháním?
Klikněte si pro doplňující informace

10. Vyskytl se během ataky pocit zalykání se?

11. Vyskytly se během ataky bolesti nebo nepříjemné pocity na hrudníku?
Klikněte si pro doplňující informace

12. Vyskytly se během ataky pocity na zvracení nebo neklid v břiše nebo víření v břiše?
Klikněte si pro doplňující informace

13. Vyskytly se během ataky závratě, neklid, mdloby a pocity točení hlavy?

14: Vyskytly se během ataky pocity, že objekty nejsou reálné (derealizace) nebo že jste "mimo", že "zde nejste skutečně" (depersonalizace)?
Klikněte si pro doplňující informace

15. Vyskytl se během ataky strach ze ztráty kontroly, ze zbláznění se, ze ztráty vědomí?

16. Vyskytla se během ataky obava ze smrti?
Klikněte si pro doplňující informace

17. Vyskytly se během ataky návaly horka nebo chladu?
Klikněte si pro doplňující informace

18. Vyskytly se během ataky pocity znecitlivění až s návaly chladu nebo mravenčení (zvláště na končetinách)?
Klikněte si pro doplňující informace

19. Vyskytly se u vás obavy z dalších atak?

20. Vyskytly se u vás obavy z důsledků atak nebo jejich následků?
Klikněte si pro doplňující informace

21. Absolvoval /a jste vyšetření, která byla směřována na hledání příčiny vašich stavů?
Klikněte si pro doplňující informace

22. Volal/a jste opakovaně zdravotnickou pohotovost?

23. Máte agorafobii?
Klikněte si pro doplňující informace

24. Máte jiné fobické potíže?
Klikněte si pro doplňující informace

25. Máte sociální fobie?
Klikněte si pro doplňující informace

26. Prožili jste v poslední době nějakou výrazně stressogenní situaci?
Klikněte si pro doplňující informace

27. Berete nějaké léky? Pokud je vaše odpověď ano, uveďte detaily níže.

28. Léčíte se na nějaké psychiatrické onemocnění? Pokud je vaše odpověď ano, uveďte detaily níže.

29. Léčíte se na nějaké tělesné onemocnění? Pokud je vaše odpověď ano, uveďte detaily níže.

30: Způsobují vám příznaky, které jste označil/a jako pozitivní v celém tomto testu, zřetelnou nepohodu nebo zhoršení výkonu sociálních, pracovních nebo jiných důležitých funkcí?
Klikněte si pro doplňující informace

31. Berete drogy (včetně alkoholu)? Pokud je vaše odpověď ano, uveďte detaily níže.

32. Jakákoliv další informace může upřesnit vyhodnocení testu:
Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?
12. jak se hodnotíte povahou?
13. uveďte faktory, které mohly sehrát roli při vzniku vašich potíží (stres, psychoaktivní látky, životní problémy, ...)