Generalizovaná úzkostná porucha

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com


Test umožňuje ověřit přítomnost příznaků typických pro generalizovanou úzkostnou poruchu, jejich stupeň, a potřebu případné léčby. Trpíte trvalou a dlouhodobou úzkosti?  Vzniká tento stav i bez příčiny?

Máte-li tyto potíže, doporučujeme vyplnit tento test.

  • Test představuje jednorázový rozbor vašeho problému či potíží.
  • Výsledkem testu není jen jednoduchá odpověď, ale podrobný odborně fundovaný rozborproblému.
  • Výsledek testu zahrnuje rozbor vašich potíží, případnou diferenciální diagnózu a doporučení dalšího vhodného postupu včetně případných alternativ léčby.
  • Test zahrnuje systém 30 otázek a okno pro zadání dalších podrobností o vašich potížích.
  • Test využijte jen tehdy, pokud neznáte vaši případnou diagnózu. Jinak použijte objednání konzultace.

Test je placený a jeho vyhodnocení dostáváte v den přijetí platby na účet Psychoporadny CZ nebo den po téPři platbě kartou máte výsledek ještě dnes. Výsledek testu dostanete po provedení našeho rozboru a nikoliv po jeho vyplnění.

 Ke každému vyhodnocenému testu je volen komplexní a individuální přístup: aby bylo možno co nejpřesněji odpovědět, uveďte ve formuláři pod poslední otázkou testu odpovědi na níže uvedené otázky. Odpovědi na otázky zajistí, aby

  • hodnocení testu bylo  komplexní
  • hodnocení testu bylo individuální

Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?
12. jak se hodnotíte povahou?

Hlavním příznakem je obecná a trvalá úzkost,která není omezena pouze nebo převážně na zvláštní okolnosti prostředí (to je "volně plynoucí"). Časté jsou obavy, že pacient sám nebo jeho příbuzní utrpí brzy onemocnění nebo úraz.


Instrukce pro vyplnění

Přečtěte si pečlivě každou větu. Pro každou položku vyberte ve sloupcích tu položku, která nejlépe vyjadřuje vaše případné potíže.- takto označené položky musí být vyplněny.
AnoNejsem si jist/aNe

1. Prožil/a jste dobu minimálně 6 měsíců s výrazným napětím, strachem více méně bez důvodu a s pocity obav z každodenních událostí a problémů?
Klikněte si pro doplňující informace

2. Vyskytlo se během tohoto období bušení srdce nebo zrychlený puls?
Klikněte si pro doplňující informace

3. Vyskytlo se během tohoto období zvýšené pocení?

4. Vyskytlo se během tohoto období chvění nebo třes (zejména rukou)?

5. Vyskytlo se během tohoto období sucho v ústech (aniž by měly vliv užívané léky nebo snížený příjem tekutin)?

6. Vyskytly se během tohoto období potíže s dýcháním?
Klikněte si pro doplňující informace

7. Vyskytl se během tohoto období pocit zalykání se?

8. Vyskytly se během tohoto období bolesti nebo nepříjemné pocity na hrudníku?
Klikněte si pro doplňující informace

9. Vyskytly se během tohoto období pocity na zvracení nebo neklid v břiše nebo víření v břiše?
Klikněte si pro doplňující informace

10. Vyskytly se během tohoto období závratě, neklid, mdloby a pocity točení hlavy?

11. Vyskytly se během tohoto období pocity, že objekty nejsou reálné (derealizace) nebo že jste "mimo", že "zde nejste skutečně" (depersonalizace)?
Klikněte si pro doplňující informace

12. Vyskytl se během tohoto období strach ze ztráty kontroly, ze zbláznění se, ze ztráty vědomí?

13. Vyskytla se během tohoto období obava anebo strach ze smrti?
Klikněte si pro doplňující informace

14. Vyskytly se během tohoto období návaly horka nebo chladu?
Klikněte si pro doplňující informace

15. Vyskytly se během tohoto období pocity znecitlivění až s návaly chladu nebo mravenčení (zvláště na končetinách)?
Klikněte si pro doplňující informace

16. Vyskytly se během tohoto období pocity napětí, pobolívání nebo bolestí ve svalech?

17. Vyskytly se během tohoto období pocty neklidu a neschopnosti se uvolnit, relaxovat?

18. Vyskytly se během tohoto období pocity podráždění, nesnesitelného napětí nebo duševního přepětí?

19. Vyskytly se během tohoto období pocity knedlíku v krku, obtíže s polykáním?

20. Vyskytly se během tohoto období přehnané reakce na překvapení nebo vyrušení?
Klikněte si pro doplňující informace

21. Vyskytly se během tohoto období obtíže se soustředěním, pocity prázdna v hlavě z důvodu strachu nebo úzkosti?

22. Vyskytly se během tohoto období pocity nestálého podráždění?

23. Vyskytly se během tohoto období obtíže s usínáním kvůli strachu?

24. Vyskytly se u vás obavy, že si vy sám/a nebo vaši příbuzní způsobíte v budoucnu úraz anebo že brzy onemocníte?

25. Absolvoval /a jste vyšetření, která byla směřována na hledání příčiny vašich stavů?
Klikněte si pro doplňující informace

26. Berete nějaké léky? Nemůžete mít odvykací (abstinenční) symptomy? Pokud je vaše odpověď ano, uveďte detaily níže.

27. Léčíte se na nějaké psychiatrické onemocnění?Pokud je vaše odpověď ano, uveďte detaily níže.

28. Léčíte se na nějaké tělesné onemocnění? Pokud je vaše odpověď ano, uveďte detaily níže.

29. Máte obsese (nutkavě myšlenky) nebo kompulze (nutkavá jednání)?
Klikněte si pro doplňující informace

30. Způsobují vám příznaky, které jste v testu uvedl/a jako pozitivní, zřetelnou nepohodu nebo zhoršení výkonu sociálních, pracovních nebo jiných důležitých funkcí?
Klikněte si pro doplňující informace

31. Jakákoliv další informace může upřesnit vyhodnocení testu:
Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?
12. jak se hodnotíte povahou?
13. uveďte faktory, které mohly sehrát roli při vzniku vašich potíží (stres, psychoaktivní látky, životní problémy, ...)