Test na syndrom z vysazení psychofarmak

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com


Test se zkratkou DESS umožňuje ověřit přítomnost symptomů, které mohou být důsledkem vysazení či vysazování podávání psychofarmak (např. anxiolytika - léky proti úzkosti, antidepresiva, antipsychotika, ...).

Test je placený a jeho vyhodnocení dostáváte v den přijetí platby na účet Psychoporadny CZ nebo den po téPři platbě kartou máte výsledek ještě dnes. Výsledek testu dostanete po provedení našeho rozboru a nikoliv po jeho vyplnění.
• Test představuje jednorázový rozbor vašeho problému či potíží.
• Výsledkem testu není jen jednoduchá odpověď, ale podrobný odborně fundovaný rozbor problému s doporučením dalšího vhodného postupu včetně případných alternativ léčby.
• Test zahrnuje systém 44 otázek a okno pro zadání dalších podrobností o vašich potížích.
• Odpověď dostáváte emailem.

Ke každému vyhodnocenému testu je volen komplexní a individuální přístup: aby bylo možno co nejpřesněji odpovědět, uveďte ve formuláři pod poslední otázkou testu odpovědi na níže uvedené otázky. Odpovědi na otázky zajistí, aby

  • hodnocení testu bylo  komplexní
  • hodnocení testu bylo individuální

Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?- takto označené položky musí být vyplněny.
anonejsem si jist/ane

Nervozita nebo úzkost

Zvýšená, hypomanická nálada, schopnost cítit se „vysoko“

Podrážděnost

Rychlá zhoršení nálady

Výbuchy vzteku

Náhlá panika nebo panické ataky

Záchvaty plačtivosti

Neklid

Pocity neskutečna nebo „oddělení“ od událostí okolí

Zmatek nebo problémy se soustředěním

Zapomnětlivost nebo problémy s pamětí

Přesmyky nálad (z horší do lepší nebo naopak)

Nespavost

Zvýšené snění nebo noční můry

Zvýšené pocení

Roztřesenost, chvění

Svalové napětí nebo ztuhlost

Bolesti svalů

Pocity neklidu (v nohou)

Svalové křeče, stažení nebo škubání

Únava

Nejistá chůze nebo nekoordinovanost pohybů

Nejistá chůze nebo nekoordinovanost pohybů

Bolestivé, zanícené oči

Nekontrolovatelné pohyby úst nebo jazyka

Problémy s výslovností a řečí

Bolesti hlavy

Zvýšené množství slin v ústech

Závratě, pocity lehkosti hlavy

Pocit ucpaného nosu

Dechová nedostatečnost, dušnost

Třesavka, pocity chladu

Horečka

Zvracení

Pocit na zvracení

Průjmy

Křeče žaludku

Pocity nadýmání (břicho)

Nezvyklé vizuální zážitky (světla, barvy, geometrické obrazce, apod.)

Pocity pálení, znecitlivění, řezání (především na kůži)

Přecitlivělost vůči zvukům

Zvonění nebo zvuky v uších

Nezvyklé chuti nebo čichové vjemy (vůně, zápach,…)

Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků. Uveďte podrobně údaji o době podávání psychofarmak.
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?
12. jak se hodnotíte povahou?
13. uveďte faktory, které mohly sehrát roli při vzniku vašich potíží (stres, psychoaktivní látky, životní problémy, ...)